Speeltuin Demmerskamp in actie

Twello- Afgelopen zaterdag werd de Speeltuin in de wijk Demmerskamp door bestuursleden eens extra onder de aandacht gebracht middels een spelletjesdag. Achterliggende gedachte bij dit alles is het bijeenbrengen van de nodige middelen om tot een herinrichting van de speeltuin te komen. Gemeente, IJsseldal Wonen en buurtbewoners worden aangezocht om de gedateerde speelmogelijkheden te moderniseren en de huidige toestellen, die nodig aan vervang toe zijn, tegen het licht te houden.

​Dat de speeltuin veel kinderen aantrekt bleek tijdens de crowdfundingsdag. De organisatoren hadden gezorgd voor een spelletjescircuit waaraan met enthousiasme werd deelgenomen, zaklopen, ballengooien en penaltyschieten waren de grote favorieten.

De alom heersende indruk dat kinderen steeds minder buiten spelen kan met een goed geoutilleerde speeltuin gelogenstraft worden. Demmerskamp zit niet stil en is overgegaan tot actie.

woensdag 2 juni 2021

Deel dit bericht