Stappenplan voor aanwijzing locatie noodopvang asielzoekers

Twello- Iedere gemeente van Nederland heeft de opdracht om asielzoekers op te vangen. Middels de spreidingwet is het – ook voor de gemeente Voorst – niet meer de vraag óf, maar hoe en hoeveel. Het ‘Stappenplan’ geeft de routing weer voor wat betreft het komen tot aanwijzing van locatie voor noodopvang. Door Jos Bosch

‘Samen kom je verder’

Het is tijdens de raadsvergadering van 13 november 2023 dat de gemeenteraad bij meerderheid van stemmen de motie ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ aanneemt. Deze motie draagt het college onder meer op om op korte termijn een stappenplan op te stellen, inhoudende het proces waarin voor alle groepen vluchtelingen stap voor stap in kaart wordt gebracht: hoe te handelen door de raad en het college.

Een gevoelig onderwerp

Huisvesting van asielzoekers is een gevoelig onderwerp. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen, maar de gemeenteraad is van mening dat door tijdige en open communicatie een deel van de weerstand kan worden voorkomen. Heel recent nog heeft het plannen van huisvesting in een hal op industrieterrein Engelenburg tot veel onrust geleid. Niemand werd van tevoren geïnformeerd, ‘de buren’ werden overvallen en stelden de vraag: waarom zijn wij vooraf niet betrokken?

Om wie gaat het?

We spreken met waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst, Jan Willem Wiggers. Dat doen we een dag na de raadsvergadering waarbij onder meer het stappenplan op de agenda stond. Daarbij stond in de krant van vorige week een informatief artikel, waarin onder andere uitleg wordt gegeven over statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Want het is belangrijk om te weten over wie spreken en met wie we te maken krijgen.

Jan Willem Wiggers: “De noodopvang in de gemeente Voorst gaat niet om crisisnood, waarbij je moet denken aan veldbedden en tenten, zoals bijvoorbeeld Heumensoord. Het gaat ook niet om een AZC zoals Ter Apel, maar het gaat om relatief kleinschalige opvang voor een wat kortere periode, denk aan een beperkt aantal jaren.”

Over hoeveel mensen gaat het?

Het aantal mensen dat de gemeente Voorst gaat opvangen is ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet bekend maar zal zeer binnenkort helder worden, maar het gaat om tientallen, mogelijk zo’n 40 tot 50 mensen.

Zoeken naar geschikte locaties

We gaan er allemaal wat van merken, we gaan het zien en ondervinden. Dat alles is het gevolg van de spreidingswet waarmee er geen vrijblijvendheid meer is. Álle gemeenten worden aangesproken en ook in de gemeente Voorst ligt er de taak tot opvang: punt! De burgemeester is lovend over de stappen die de gemeenteraad november 2023 heeft gezet met het huidige stappenplan als een van de uitvoeringen. “Een barmhartige motie waarbij gemeenteraad de verantwoordelijkheid pakt” aldus de burgemeester.

Maar zijn er al ideeën voor opvang? Jan Willen Wiggers: “Nee. Er waren in het verleden een aantal locaties maar die voldeden niet. Er zijn een aantal plekken in de gemeente Voorst die in aanmerking komen. Maar we zijn ook afhankelijk van wat er aangeboden wordt.

Het stappenplan in grote lijnen

Gemeente Voorst of het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) hebben een locatie op het oog of deze wordt door een locatie-eigenaar aangeboden. Allereerst wordt dan gekeken hoe het pand eruit ziet en of het überhaupt geschikt is. Indien dit positief is, wordt de door de gemeenteraad benoemde commissie geïnformeerd. Vervolgens zullen er gesprekken met de buren gaan plaatsvinden en daarna wordt de locatie in een grotere kring bekend gemaakt. “Hoe dichter op het pand, des te meer wordt je betrokken” aldus Jan Willem Wiggers.

We hebben een missie, we moeten!

Door wederzijds informatie te delen middels heldere communicatie en openheid van zaken, is het streven dat iedere betrokkene goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Jan Willem Wiggers: “Mensen gaan er wat van vinden, maar we hebben een missie, we móeten! De vrijblijvendheid is er niet, er ligt een opdracht en je kunt niet altijd nee zeggen. Het algemeen belang zit ‘m in het feit dat je als Nederland vluchtelingen opvangt. En dat je dat zo rechtvaardig mogelijk verdeeld over ons land.

Wat we doen is zorgen voor opvang van mensen die het slecht hebben, die om wat voor reden dan ook uit hun eigen land zijn vertrokken en hier in afwachting gaan komen van een asielprocedure die getoetst wordt of ze al dan niet permanent mogen blijven.

woensdag 7 februari 2024

Deel dit bericht