Start ‘Groene Kerk’

Twello- Na een half jaar van voorbereidingen gaat de Dorpskerk in Twello a.s. zondag 7 oktober van start als ‘Groene Kerk’. Na de kerkdienst, waarin de opzet en het doel ook door zullen klinken, wordt het bord ,,Wij zijn een Groene Kerk’’ temidden van alle aanwezigen bij de ingang van Irene bevestigd worden en daarna de eerste activiteit plaats vinden: we gaan namelijk samen insectenhotels maken.

Men zal zich afvragen wat een Groene Kerk eigenlijk is. Eén ding is zeker: het gebouw wordt niet groen geverfd. Wat ook zeker is dat er gewerkt gaat worden aan een gezonder aarde, te beginnen met de kerkleden, maar we hopen dat heel veel mensen in de gemeente Voorst dit initiatief zullen oppakken en mee gaan doen. Het kan namelijk heel simpel in eigen huis, tuin, keuken en omgeving.

Ons doel is om een zichtbare, positieve rol te spelen om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl tegen te gaan en om te draaien in een positieve toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Voorbeelden van die slechte gevolgen: klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit, enz. De ommekeer naar een betere toekomst is niet eenvoudig en vraagt veel van de samenleving, van ons dus. De werkgroep Groene Kerk uit de Dorpskerk wil daarom ermee aan de slag met de mensen in Voorst. Hierbij wordt niet gedacht aan zonnepanelen of windmolens, want daar zijn anderen al mee bezig, maar aan kleine eenvoudige veranderingen die iedereen kan doen. We willen hierbij graag samenwerken met groepen of organisaties in Voorst die hetzelfde beogen. Kijk ook eens wat u al doet en wat u kunt gaan doen. Een groene kerk of een groen gezin of een groen dorp word je door de wil te hebben om ieder jaar minsten één stap op het gebied van duurzaamheid te zetten. En u weet : veel kleine stapjes, wordt een reuzenstap. Doe mee.

Geeft insecten een plek om te overleven

Tijdens een bijeenkomst in mei dit jaar is na een stukje voorlichting samen gekozen voor de eerste stap, het project ‘zorg voor de bijen, insecten en bloemen’. Dit om de afname van insecten tegen te gaan. Op bovengenoemde zondagmorgen 7 oktober worden vanaf 11 uur daarom tijdens en na de koffie in Irene naast de Dorpskerk door groot en klein insectenhotels gemaakt. Dat kan in nette kleren, maar een (snoei)schaar meenemen is wel handig. Op zaterdag 6 oktober wordt vanaf 10 uur alles zo goed mogelijk voorbereid. Wie wil mag dan al meehelpen. De insectenhotels mogen meegenomen worden naar huis en opgehangen worden in de tuin. De eerste stap en elk jaar willen we een volgend stapje maken. En u krijgt er vast groene vingers van als u mee gaat doen.

De werkgroep Groene Vingers

E: groenekerk@pkn-twello.nl

woensdag 3 oktober

Deel dit bericht