Stichting Gered Gereedschap Voorst

Twello- Het jaar 2020 werd ook voor de Stichting Gered Gereedschap gedomineerd door de coronaperikelen. In de zomermaanden heeft het bestuur regelmatig overleg gehad om te kijken of er weer opgestart kon worden, maar zorg over de gezondheid van de vrijwilligers, en de ontwikkeling van het virus hielden dat tot op de dag van vandaag tegen. Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets is gebeurd. Door de lock-down periodes merkte men dat veel mensen zich thuis, min of meer gedwongen, nuttig gingen maken, en schuren en zolders gingen opruimen, met als gevolg een grote toestroom van oude gereedschappen en naaimachines.

Zodra het weer mogelijk is wordt er op maandag- en donderdagochtenden gewerkt aan handgereedschappen, met name voor hout- en metaalbewerking, automontage en elektra, de donderdagmiddagen in de winterperiode worden extra gebruikt voor het opknappen van naaimachines.

In 2020 was het ook 25 jaar geleden dat Gered Gereedschap Voorst is ontstaan, weliswaar eerst onder de naam : “Het Kan Ook Anders”, maar de doelstelling, het redden van afgedankt gereedschap en naaimachines voor projecten in derdewereldlanden, is al die jaren gelijk gebleven. Het lag in de bedoeling om dit jubileum luister bij te zetten via het organiseren van een open dag, maar wat in het vat zit verzuurt niet, zo denkt men bij de Stichting.

Werkzaamheden
Het actieve aantal vrijwilligers bedroeg eind 2020 in totaal 29. Het contact en de samenwerking met het Dienstencentrum in Amsterdam—- steeds meer via internet—- loopt naar wens. De werkplaatsen kiezen thans zelf de door het DC goedgekeurde en daarna digitaal gepubliceerde projectaanvragen uit voor hun bewerking.

Projecten:
Ondanks de lockdown zijn er in 2020 toch nog 3709 stuks gereedschap en 136 naaimachines(waarvan 12 trap) opgeknapt met een totaal volume van 23m3 en een gewicht van 3171 kg verdeeld over de volgende projecten:

GHANA: 8 projecten: 35x handnaaimachine - 5x trapnaaimachine - 1x 10 pers. metaal project - 5x 1 pers. automonteur project - 5x 1 pers. elektra project.

Malawi: 4 projecten: 25 elektrische naaimachines - 10 handnaaimachines.

Tanzania 1 project: 10 pers. timmer project.

Uganda 13 projecten: 1x 10 pers.elektra project - 7 x trapnaaimachine - 39x handnaaimachine - 15x elektrische naaimachine.

Hierdoor kunnen toch nog 136 mensen zich zelf met naaimachines, van inkomen voorzien en 40 personen tegelijk, binnen verschillende vakgebieden, opgeleid worden tot vakman of vakvrouw.

Werkplaats
Werkplaats en magazijn aan de Voordersteeg nr. 12, 7391 TL Twello, buiten de werkuren kunt u al uw afgedankte gereedschappen en naaimachines in een kist voor de werkplaats leggen.

Informatie.
Voor nadere informatie of inlichtingen kunt u kijken op de landelijke website www.geredgereedschap.nl.
Inlichtingen en/of een folder over GG Voorst kunt u vragen bij Cees Verwaaijen, tel 055-3232093 email: c.verwaaijen5@upcmail.nl of via: voorst@geredgereedschap.nl.

woensdag 13 januari 2021

Deel dit bericht