Stichting IJsselbosch Foundation

Welsum- Sinds eind 2014 kent Welsum, gemeente Olst-Wijhe, de Stichting IJsselbosch Foundation. Deze stichting heeft als doel het ondersteunen van sociale-, culturele- (ontspannings) activiteiten en/of initiatieven in de breedste zin van het woord, vanuit en ten behoeve van de, met name regionale gemeenschap, in hoofdzaak in een straal van circa dertig (30) kilometer rondom het dorp Welsum, gemeente Olst-Wijhe, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bij voorkeur nieuwe initiatieven!

Het aanvragen van een bijdrage voor uw initiatief of project is nu mogelijk. Vermeldt in uw aanvraag duidelijk voor welk project u een bijdrage aanvraagt, is het een jaarlijkse

activiteit of een éénmalige. Graag ziet het bestuur van de IJsselbosch Foundation ook een begroting van de activiteit bij de aanvraag. Stuur een kopie van de statuten en een kopie van een uittreksel uit het handelsregister mee, als het om een rechtspersoon gaat die de bijdrage vraagt. Vermeldt mailadres (sen) en telefoonnummer(s). Uiteraard vraagt het stichtingsbestuur u achteraf om een verantwoording over de gemaakte kosten. Het bestuur van de IJsselbosch Foundation streeft er naar uw aanvraag snel te beoordelen en goed te kijken naar de volgende vragen: Past het projectdoel bij de doelstellingen? Sluit het projectdoel aan op activiteiten in de aangegeven regio. Initiatieven die wel in de ‘sfeer’ liggen van de doelstellingen, maar niet direct en concreet helpen bij het realiseren ervan, komen niet voor een donatie in aanmerking.

Omdat het bestuur van de IJsselbosch Foundation verwacht meer aanvragen voor een bijdrage te ontvangen dan zij – gezien het beschikbare budget – kan honoreren, zullen er keuzes worden

gemaakt. Het kan dus zijn dat het project waarvoor een donatie wordt aangevraagd wel voldoet aan de algemene criteria, maar dat de aanvraag toch niet in behandeling wordt genomen. De bijdragen variëren van € 250 tot € 5.000,00 en zijn afhankelijk van de aard van het project

waarvoor het is aangevraagd. Aanvragen voor de periode tot 1 juli 2016 kunnen tot 1 november a.s. worden ingediend bij: Stichting IJsselbosch Foundation IJsseldijk 91a 8196 KC Welsum.

woensdag 7 oktober 2015

Deel dit bericht