Terwolde heeft de wind weer in de zeilen!

Het was genieten tijdens de laatst gehouden ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Terwolde! Maar liefst drie nieuwe bestuursleden konden welkom worden geheten binnen de gelederen van de vereniging. Het vruchtbare resultaat na het luiden van de noodklok door de zittende bestuursleden, welke niet langer de kar konden trekken. Door een natuurlijk verloop was het bestuur behoorlijk uitgedund, terwijl er een groot scala aan taken voor hen lag. De versterking gaat ervoor zorgen, dat alle taken kunnen worden opgepakt en nieuwe uitdagingen met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Taakverdeling

Iedereen heeft het druk tegenwoordig en dat geldt zéker ook voor de nieuwe bestuursleden. Maar er spelen vele belangrijke zaken in en om het dorp, waardoor het essentieel is dat de vereniging kan beschikken over voldoende mensen. Tijdens een eerste bestuursvergadering zijn de bestuursfuncties opnieuw ingericht alsmede taken verdeeld. Angelique Blok gaat de financiën beheren, terwijl Nicky de Hoog en Jos Bosch samen het voorzitterschap invulling gaan geven. Nicky zal zich daarbij in eerste instantie richten op alle interne zaken, terwijl Jos degene is die vereniging Dorpsbelangen naar buiten toe zal vertegenwoordigen.

Persoonlijke ambities

Daarnaast hebben de nieuwe bestuursleden ook sterke persoonlijke motivaties om zich in te zetten voor de belangen van de vele inwoners.

Angelique Blok en Nicky de Hoog zijn feitelijk nieuwkomers in het dorp, ze wonen er pas een aantal jaren. Beiden willen graag integreren en hoe kan je dat beter doen, dan deelgenoot te worden van de gemeenschap en je schouders eronder zetten. Jos Bosch noemt zichzelf een herintreder. Hij verruilde ooit de gemeente Voorst om vele jaren in BR Duitsland door te brengen. Hij zocht z’n roots weer op om te zorgen voor zijn familie en wil ook graag bijdragen aan de zorg om Terwolde.

De speerpunten van Vereniging Dorpsbelangen

Er is veel gaande in de samenleving, waarbij niet alleen de inwoners van Terwolde bepalend zijn, maar ook de invloeden en regelgeving op landelijk niveau. Vereniging Dorpsbelangen heeft daarbij onder meer de volgende speerpunten. De ontwikkelingen op het gebied van schone energie en de daarmee gepaard gaande behoefte aan zonnevelden. Gemeente Voorst heeft een missie en lijkt daarin door te slaan, ten koste van kostbare grond in de buitengebieden. Een deel van de dorpskern rondom muziektent en dorpshuis zullen een metamorfose ondergaan, plannen zijn in ontwikkeling. Het dorpshuis dient beter en breder inzetbaar te zijn, maar het betreffende bestuur loopt aan tegen een capaciteitsprobleem dankzij de school welke primair zeggenschap heeft. Glasvezel komt beschikbaar in de buitengebieden, maar niet voor iedereen, terwijl daar wel de behoefte is.

Dorpscontactpersonen

Iedereen heeft wel eens een idee voor zijn of haar straat, buurt of dorp. Als je daar zelf tijd en energie in steekt kan het niet anders dan een succes worden. Soms duurt dat lang, soms heb je snel resultaat. Maar waar begin je? Wie benader je? Wie kan je helpen? Waar haal je het geld vandaan? Kan het eigenlijk wel? Lucia Kiesbrink en Gert Jan Hamberg zijn de dorpscontactpersonen voor Terwolde. Ze zetten zich, evenals de dorpscontactpersonen in de andere kernen, in voor de leefbaarheid van hun dorp. Lucia en Jan Gert willen graag, dat in Terwolde de krachten gebundeld gaan worden en werken daarbij nauw samen met Vereniging Dorpsbelangen.

Brede scholing en ervaring

Vereniging Dorpsbelangen heeft de rijkdom, dat álle bestuursleden een rijke bagage bij zich hebben vanwege hun vaktechnische achtergronden als ook ervaring. Een diversiteit aan kennis en een kleurrijk gezelschap met veel motivaties, ambities én visies, gericht op het bewaken en verbeteren van de leefbaarheid in en rondom Terwolde. Daarbij, mede dankzij de krachtige inzet van de dorpscontactpersonen, is er een sterke band met alle overige dorpskernen, op weg naar een nóg beter leven in gemeente Voorst!

Wilt u meer weten over Vereniging Dorpsbelangen, u wilt lid worden van de vereniging en hen financieel ondersteunen óf u wilt op een andere wijze een steentje bijdragen? Bezoekt u dan de website www.terwolde.net of stuur een email naar secretariaat@terwolde.net

woensdag 18 september

Deel dit bericht