Toon Rutgers kandidaat waterschapsverkiezingen

Voorst- Woensdag 15 maart kan Nederland naar de stembus. Stemmen doe je die dag voor de Provinciale Staten én je kunt stemmen voor de waterschappen. Voor veel inwoners is het belang van met name het waterschap onderbelicht, terwijl gemeente Voorst in grote mate heeft te maken met goed waterbeheer. Door Jos Bosch

Toon Rutgers uit het dorp Voorst is namens de VVD verkiesbaar. Het onder de aandacht hebben en houden van goed waterbeheer is essentieel en daarom kunnen we woensdag 15 maart onze stem op hem uitbrengen. Lokaal betrokken maar met een visie die reikt tot voorbij onze landsgrenzen, want het water door de rivieren van Nederland heeft daarvoor al gestroomd in onder meer Duitsland en België. Tijd voor een korte update over het water én de mens Toon Rutgers.

Lokaal waterbeheer
We spreken af bij het Baron van der Feltz gemaal in Terwolde. Een karakteristiek gebouw aan de Bandijk, van waar je een prachtige blik hebt op het IJssellandschap buitendijks en aan de westkant het kanaal kunt volgen. Toon Rutgers: “Op het punt waar we staan komen een heleboel zaken bij elkaar. De ruimte voor de rivier, het gaat hier over waterafvoer, er is de veiligheid vanwege de dijk en het gemaal moet ervoor zorgen dat het water voldoende in- of uitstroomt.”

We kijken langs het kanaal richting het binnenland waar de stroom doorgaat tot aan de Veluwe. Toon: “Op de Hoge Veluwe hebben we een voorraad water van 100 miljard kuub! Dat is tienmaal het IJsselmeer en dáárom is dit zo belangrijk. We willen in tijden van hoog water allemaal droge voeten kunnen houden, maar in tijden van droogte hebben we extra water nodig. Daarom voeren we hier het water vanuit de IJssel door naar de Veluwe, als buffer.”

Klimaatverandering
De afgelopen jaren hebben we allemaal enkele gevolgen van klimaatverandering kunnen zien, waarbij vooral de periode van droogte goed zichtbaar was. Bij het gemaal in Terwolde moesten pijpleidingen over de weg worden geïnstalleerd, omdat het waterniveau te laag was waardoor het gemaal geen water over kon pompen. Op de landerijen zagen we gewassen zoals mais verloren gaan door de droogte in combinatie met een sproeiverbod vanwege een tekort aan beschikbaar water.

We worden er telkens weer mee om de oren geslagen dat het klimaat van Nederland aan het veranderen is. Niet alleen in Nederland uiteraard, de hele wereld heeft ermee te maken. Maar we beperken ons in deze tot de lokale ontwikkelingen en hoe we maximaal kunnen omgaan met de omstandigheden. “De periodewisselingen zijn veel heftiger dan in het verleden en we moeten goed anticiperen op heftige regen maar ook de extreem droge perioden” aldus Toon.

Het waterschap
Aan Toon de vraag om kort uit te leggen wat ‘het waterschap’ eigenlijk is. “Nederland is het enige land ter wereld waar al sinds de jaren 1200/1300 waterschappen zijn ontstaan als bestuurslichamen. Dat moest ook want water is in Nederland belangrijk en dat moet goed worden beheerd. We zijn dan ook kampioen in het goed organiseren daarvan!”

Toon vervolgt: “De waterschappen hebben een aantal kerntaken. De veiligheid voor het water, voldoende en schoon water. Het is bijzonder dat je als gezin maar zo’n 25 euro per maand kwijt bent om dat te laten regelen. We ervaren het als normaal dat wanneer we de kraan opendoen, er schoon drinkwater uitkomt. Iedereen verwacht droge voeten te houden bij hoog water en we willen ook voldoende water als het hartstikke warm is. Dáárom is het waterschap belangrijk!”

De verkiezingen
Toon Rutgers is kandidaat namens de VVD. Als de belangen toch zo sterk overeenkomen, zoals droge voeten en voldoende water, wat is dan het belang van verkiezingen? Toon: “De waterschappen in Nederland zijn bodem- en watervolgend. Daarmee lopen de grenzen heel anders dan die van de provincies. Logisch, want het heeft te maken met de waterstromen, met rivieren, beken en/of kanalen. Het is belangrijk dat de kerntaken goed zijn georganiseerd voor alle mensen in het gebied, voor mens, bedrijf en uiteraard ook de natuur.”

“En dát wil je georganiseerd hebben, dat er gewoon goed wordt bestuurd” legt Toon uit. “Apeldoorn en Amersfoort zijn de dichtbevolkte gebieden in het Waterschap Vallei en Veluwe. Grote keuzes worden gemaakt daar waar veel mensen wonen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat juist ook de stem van gemeente Voorst wordt gehoord. Je hebt mensen nodig aan het roer die een heldere visie hebben over de toekomst, dat je voorbereidingen treft voor over tien jaar maar dat alles ook betaalbaar blijft. Zaken moeten niet uit de klauwen lopen en geld moet nuttig worden besteed.”

Waarom kiezen voor Toon Rutgers?
“Je zou voor Toon Rutgers kunnen kiezen omdat hij hart voor de zaak heeft. Toon leest zich in, weet waar het over gaat, investeert tijd voor de belangen van de verschillende groepen zoals de inwoners, maar ook de boeren, de bedrijven, maar ook de dieren en het groen. Je moet keuzes durven maken, wetende dat nooit voor iedereen dé beste keuze is.”

Toon legt verder uit: “In aanvulling op democratisch gekozen bestuurders zijn er ook specifieke toegewezen bestuurszetels voor boeren, ondernemers en natuurorganisaties. En daar gaat het nodige in veranderen. De zgn. geborgen zetels voor bedrijven komen te vervallen, boeren behouden de geborgen zetels en natuurorganisaties krijgen er een geborgen zetel bij.” Kortom, door de geborgen zetels zijn de betreffende belangengroepen sowieso vertegenwoordigd in het bestuur. Toon vervolgt: “Het is van belang dat je de kunst verstaat om de accenten te blijven brengen maar dat je ook durft te kiezen voor de punten waar het werkelijk om gaat.”

“Durf vooruit te denken, scherp en kritisch te zijn. Ik ben een betrokken burger uit Voorst met een toekomstvisie. Én ik woon al meer dan 25 jaar met een boerendochter en samen met de daarbij horende boerenschoonouders houden ze mij agrarisch scherp. Daarnaast ben ik ondernemer en vanuit ons bedrijf actief in o.a. opnieuw inrichten van de ICT infrastructuur van onder meer waterbeheer. Daarmee voel ik me niet alleen bestuurlijk betrokken maar inhoudelijk begrijp ik waar het over gaat!”

En tot slot: “Ga kiezen, wie je ook kiest!

En áls je kiest, kies dan voor iemand die er toe doet.

Stem gerust op VVD Waterschap Vallei en Veluwe nummer 6, Toon Rutgers!

woensdag 8 maart 2023

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws