Van Ingen Tweewielers opent nieuwe zaak

Twello- Op zaterdag 3 februari opent Van Ingen Tweewielers de deuren van haar nieuwe zaak. De bezoekers hoeven niet lang te zoeken, want de nieuwe zaak van Van Ingen Tweewielers is schuin tegenover de huidige zaak aan de Oude Rijkstraatweg in Twello. Het is alweer ruim twee jaar terug dat Van Ingen het besluit nam om deze verplaatsing door te zetten vanwege meer zekerheid voor de toekomst. Met de aankoop van het voormalige ‘Robu slachthuis’ is de zekerheid voor de toekomst geborgd.

Eerder al in zijn leven toonde Johannes duvels goed te weten wat hij wilde en handelde daar naar. Zo bezocht hij op een keer de komedie in Amsterdam. Dat deed ook de familie Van der Schaft. Die ging één keer per jaar de pot verteren van de inleg van hun kaartspelletjes. Dit jaar bezocht de familie ook die komedie. Eén van die potverteerders was Antje van der Hucht, die door omstandigheden min of meer bij de Van der Schaften inwonend was. Johannes, totaal overrompeld en ingepakt door de verschijning van dit meisje, wist hier niets van en informeerde links en rechts wie de familie was die bij hem in de loge zat. Zo diep was door de Amors pijlen geraakt dat hij zelfs trachtte , door achter het rijtuig van de familie Van der Schaft aan te rennen, te weten te komen waar zij woonde. Het rijtuig verdween echter door de Haarlemmer poort en Kerkhoven moest, amechtig of niet, zijn pogingen staken. Door navragen gelukte het hem te achterhalen dat het om de familie Van der Schaft ging waarvan de heer des huizes een bedrijf voor kantgarens runde in Haarlem. Om in contact met die heer te komen begon de verliefde Kerkhoven zowaar een eigen zaakje in kantgarens. Wat-ie ook verzon om verder tot de familie door te dringen; hij schopte het niet verder dan het kantoor! Enige tijd later vergezelde hij zijn broer tijdens een bezoek aan diens geliefde die bij een Haarlemse familie logeerde. Dat bleek – toeval- de familie v.d. Schaft te zijn. Daar ontmoette hij –groter toeval- het meisje uit de komedie en nu werd duidelijk dat zij geen Van der Schaft heette maar Van der Hucht. Om zeker te zijn van een vervolgontmoeting liet onze Johannes opzettelijk zijn wandelstok in de vestibule achter. Een perfecte aanleiding om “nog eens terug te kunnen komen”. Die truc lukte niet alleen maar was ook succesvol! Op 2 mei 1817 had het dubbelhuwelijk plaats van Doris en Johannes Kerkhoven met respectievelijk Henriëtte en Antje van de Hucht.

Johannes Kerkhoven moet geen gemakkelijk man zijn geweest, want op 3 juli 1859 na zijn dood, schreef zijn schoonzuster Clara Henriette Kerkhoven – van der Hucht aan haar zuster: (citaat) ’ … de dood van J. K. zal u zeker ook getroffen hebben, het gaf mij zo een vreemd gevoel hij heeft ons veel verdriet veroorzaakt, en aan de andere kant hebben wij veel vriendschap van hem genoten, in een woord het was een vreemd persoon, als alles nu eens geschikt is zal het voor kinderen die thuis waren, een groote rust zijn, daar hij na de dood van onze goede Antje, vreeslijk lastig en wrevelig was geweest, ik geloof zeker zijn geweten hem kwelde hij niet voor A. geweest wat hij had kunnen zijn en dat hij haar altijd op die boere wagen had laten zitten dat scheen hem nu te hinderen, had hij het nu maar goed gemaakt, met lief voor de meisjes te zijn, dikwijls dachten wij of hij ook verkindschte doch als men hem sprak, dan verzeker ik je was hij niet gek……” (einde citaat). Maar drie jaar eerder, op 2 augustus 1856, schreef Johannes Kerkhoven zelf aan die zuster (citaat)…..”alles zo koud en ledig; ik was sedert 40 jaren haar zoo lieve nabijheid en vriendelijke toespraak zoo gewoon, dat ik den geheele dag om haar gemis moet schreijen – het leven is mij geen leven meer – zij had mij sedert haar 21 jarige ouderdom toen ik met haar verenigd wierd zoo heel gelukkig gemaakt en nu moest ik toch zelve haar uit het huis verwijderen en naar het afgelegen koude graf brengen”. (einde citaat).

In 1859 stierf Johannes en de boedel moest verdeeld worden onder veertien kinderen. Een erfdeel bood geen van allen voldoende bestaansrecht. In 1860 werd Hunderen verkocht aan mr. Van Maanen, jurist uit Den Haag , waarmee de “Kerkhovenperiode” voor het Hunderen ten einde kwam.

Het is ruim 6 jaar geleden dat Van Ingen Tweewielers een start maakte in Twello en in de afgelopen jaren werd duidelijk dat vele klanten uit een bijzonder ruime regio hen wisten te vinden. Gesteld kan worden dat inmiddels vanuit de gehele Stedendriehoek en flinke klantenkring is opgebouwd en dat alles heeft vast en zeker te maken met het motto van Van Ingen: “De Klant is Koning”.

Ruim opgezet assortiment

Het reeds ruim opgezette assortiment is in de nieuwe zaak nog uitgebreider, temeer omdat Van Ingen gebruik kan maken van een grotere winkel – en voorraadruimte. U kunt voor alle merken fietsen, bromfietsen en scooters terecht en verder heeft Van Ingen een bijzonder ruim assortiment aan E-Bikes en dat voor alle leeftijden. Daarnaast is de nieuwe zaak voorzien van nog meer accessoires. Ook voor de repareer- en servicewerkzaamheden is een bijzonder ruim opgezette werkplaats ingericht, voorzien van alle benodigde apparatuur. Natuurlijk daarbij de traditionele instrumenten, maar ook geavanceerde computergestuurde apparaten waarmee de E-Bike kan worden uitgelezen.

In gesprek met de Van Ingens wordt het belang aangegeven van een goede en eerlijke klantenbehandeling, plus de service. “Je zou denken dat het enkel een kwestie van gezond verstand is om de juiste keus te maken voor een fiets of bromfiets, maar voor de nieuwe eigenaar is de keus vooral een kwestie van emotie en vertrouwen”.

Beide onderwerpen krijgen bij de Van Ingens de aandacht. Een objectief advies over het product maar daarnaast ook voldoende aandacht bij de wensen en behoeften van de klant. “Een klant krijgen middels de verkoop van een fiets is een start, maar een klant behouden voor de langere termijn is het belangrijkste”, aldus Van Ingen. Met alle medewerkers bij Van Ingen is er meer dan 100 jaar ervaring in de (brom)fietsbranche. Met passie en betrokkenheid bij hun beroep wordt elke klant dan ook geholpen bij de verkoop en ook bij de service en het onderhoud.

Voorbereiding Webshop

Van Ingen werkt ook aan de voorbereiding van een speciale Webshop en deze is vanaf 1 maart 2018 operationeel.

Extra openingsaanbieding

Voor de gehele maand februari geldt een interessante openingsaanbieding.

Op zaterdag 3 februari is men van harte welkom om de nieuwe zaak Van Ingen Tweewielers te bekijken tussen 10.00 – 16.00 uur, aan de Oude Rijksstraatweg 44 in Twello. Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of een drankje met een heerlijke warme snack. Voor de kinderen hebben zij een verrassing.

woensdag 31 januari

Deel dit bericht