Veel wijsheid gewenst!

Voorst- Afgelopen weken heeft in het Voorsternieuws ons artikel gestaan waarin wij u informeerden over de plannen van de gemeente Voorst om 20 windmolens rondom Voorst Gietelo en Bussloo te gaan plaatsen. Dit is beschreven in de zogenoemde RES (Regionale Energie Strategie) en VES (Voorster Energie Strategie). De vereniging Door Weer en Wind heeft maandag 29 maart de petitie ‘geen molens in IJsselgebied’ met ruim 750 handtekeningen uit de omgeving aangeboden aan de gemeenteraad Voorst. Daarnaast is in de recente update van de VES gebleken dat met 80% draagvlak bewoners en betrokkenen geen ruimte zien voor grote windmolens in de gemeente Voorst. De Raad van de gemeente Voorst gaat de komende weken besluiten over VES en de RES en daarmee over de toekomst, leefbaarheid, welvaart en welbevinden van de gemeente voor de komende 30 jaar.

Petitie

Vereniging Door Weer en Wind is afgelopen maand opgericht
door betrokken bewoners van de Voorsterklei. Namens de vereniging heeft de
voorzitter mevrouw Van Drogenbroek de petitie digitaal aan de burgemeester de
heer Penninx aangeboden in aanwezigheid van diverse raadsleden.

In een krachtig pleidooi verzoekt de vereniging de Raad niet
in te stemmen met windmolens bij de RES en de VES in de gemeente Voorst. Voor
de RES zijn voor 2030 inmiddels genoeg zonnepanelen gepland om aan de opgave te
voldoen. Daarnaast is er nog veel onderzoek nodig op lokaal, nationaal en
internationaal niveau om duidelijk overzicht te krijgen over de impact op
gezondheid, ecologie en economie. Verwacht wordt dat pas rond 2030 deze
onafhankelijke onderzoeken gedaan zullen zijn. Pas dan is het moment daar voor
een gemeenteraad onderzoek te doen naar een lokaal normenkader wind en kan
overwogen worden of windmolens een oplossing kunnen zijn die past binnen onze
gemeente.

Geef burgers formeel
zeggenschap

Binnen de gemeente zijn vele
bewoners vanuit werk, actief in het domein van duurzame energie. Deze kennis
biedt de vereniging aan en wordt verzameld op de website van de vereniging. Het
zou mooi zijn als daar ook met respect naar gekeken wordt en gebruik gemaakt
wordt van wat er al voor handen is en zich al georganiseerd heeft. Uiteindelijk
willen wij allemaal verduurzamen en deze mooie gemeente een veilige, schone en
duurzame welvaart geven.

Keukentafelgesprek

Raadsleden worden
uitgenodigd om niet alleen bij de agrarische bedrijven langs te gaan om te
praten over de voordelen van windmolens op het erf. Het zou ze sieren als zij
ook een keukentafel gesprek aangaan met omwonenden. “Ze zouden de mening kunnen horen, van bijvoorbeeld een familie die
hier in het gebied al meer dan 100 jaar dienstbaar is voor de bevolking, over het
voornemen om drie windmolens op 400 meter van deze mensen te plaatsen.
Windmolens van 250 meter hoog met fel knipperende ledverlichting, lawaai gelijk
aan een startbaan van een vliegveld,” aldus Van Drogenbroek. “Ze zouden kunnen
horen hoe die mensen denken over hun toekomst waarin hun kinderen het huis niet
meer kunnen overnemen. Ze zouden kunnen horen hoe die mensen denken over
zogenaamde ‘eerlijke’ deelname in een windmolenprocedure. Ze zouden kunnen
horen wat de impact is in een gebied als de Voorsterklei waar mensen al
generaties lang gemoedelijk, zonder conflicten, en met zorg voor elkaar, met
elkaar leven.”

Namens de vereniging wenst Van Drogenbroek de raadsleden dan
ook veel wijsheid toe bij het besluiten over deze belangrijke opgave.

Voor vragen en opmerkingen kunt u bij de vereniging Door
Weer en Wind terecht via e-mail verenigingdoorweerenwind@gmail.com

woensdag 7 april 2021

Deel dit bericht