Veiligheid is numero één voor de gemeente Voorst!

Twello- Twello staat lichtelijk in brand. De brandweerkazerne moet op den duur verhuizen naar een nieuwe locatie. Althans, dat is het plan vanuit het gemeentehuis. De geplande locatie aan de Weteringstraat krijgt veel weerstand van overige betrokken partijen. Toch houdt de wethouder vooralsnog voet bij stuk. Maandagavond 8 februari vinden de Ronde Tafel Gesprekken plaats. Wij stelden vrijdag 5 februari alvast vragen aan de wethouder.

Gemeente Voorst heeft plannen met het zgn. Hietweidecomplex in Twello. De gebouwen van de gemeentewerf, het voormalig Veluws College én de brandweerkazerne moeten wijken voor woningbouw. Hiervoor zijn al jaren onderzoeken en ontwikkelingen gaande, waarover in 2019 al werd gepubliceerd. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gaf maart 2020 een locatieonderzoek af met onderzochte locaties, uitruktijden per manschap en een concluderend advies. Een helder rapport met duidelijke cijfers.

Voorafgaande aan het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van maandag 8 februari aanstaande, werd door VNOG op 22 januari jl. een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Voorst. De VNOG werd op 19 januari geïnformeerd over het voorgenomen besluit, waarbij zij in de genoemde brief aangeeft dat zij niet instemt met dit besluit. ‘Zowel bij onze vrijwilligers als onze specialisten op locatiekeuze bestaan flinke bezwaren. Bezwaren die in onze ogen onvoldoende zijn meegewogen door het college. Wij maken ons dus grote zorgen over dit besluit” aldus een citaat uit de brief.

Maar wat is dan de drijfveer van het college, om toch vast te houden aan de Weteringstraat en legt zij dan ook het advies terzijde? “In 2019 was er al sprake van ontwikkeling van het Hietweidecomplex; woningbouw en verplaatsing van de locatie van de kazerne. Al jaren hebben we de grond aan de Weteringstraat in reserve gehouden” aldus wethouder van der Sleen. “De huidige locatie aanhouden is geen optie, omdat hier (logistieke) problemen gaan ontstaan” waarbij onder meer wordt verwezen naar de woningbouw.

De huidige locatie aanhouden is geen optie, daarvan is ook brandweerkorps Twello op de hoogte, zo geeft zij aan in een brief aan de gemeente raad d.d. 29 januari 2021. Hun verbazing zit dan ook niet in de verplaatsing, maar de wijze waarop en waar naar toe. Eerst over het ‘waar naar toe’, want er zijn in het onderzoek destijds 6 mogelijke locaties aangewezen. Wethouder van der Sleen; “Er is onderzoek gedaan naar de Veilingstraat, het bestaande gemeentehuis, Klein Twello, Zuiderlaan, Weteringstraat en bedrijventerrein ‘Het Belt’. Uit deze studie is uiteindelijk gebleken dat we met de Zuiderlaan en Weteringstraat verder konden om met VNOG van gedachten te wisselen.”

VNOG en brandweerkorps Twello geven aan dat de locatie Weteringstraat géén of op z’n minst geen goede optie is. “Wij zijn uitgegaan van het plan 2021-2024 v.w.b. de rekenmethodiek gebiedsgerichte opkomsttijd. Daarin wordt gesproken over de bandbreedte van 7 tot 13 minuten met een referentiewaarde van 10 minuten. Weteringstraat zit op 10 minuten en 18 seconden. We blijven binnen de bandbreedte maar voor die 18 seconden zouden we een gemotiveerd verzoek moeten indienen bij VNOG.”

De afwegingen aanschouwt stelt de wethouder, dat er geen sprake is van het niet waarborgen van de veiligheid. “Veiligheid is numero één voor de gemeente Voorst! Het kan niet zo zijn dat, wanneer de veiligheid in het geding is, wij zeggen ‘doe dan maar’. We zitten binnen de bandbreedte, al is het 18 seconden meer.” En een pleidooi voor de locatie Zuiderlaan? “De Zuiderlaan is aangemerkt als een sportaccommodatie en daar moet op zowel de korte als op de lange termijn uitgebreid kunnen worden. We zijn in overleg met sportverenigingen. Dat gaat voor de korte termijn over een binnen-accommodatie en op de langere termijn over een buitenaccommodatie.” ‘Steun’ heeft de wethouder van SV Twello, welke in haar brief aan de gemeenteraad van 4 februari jl. laat weten, dat de locatie Zuiderlaan is voorbestemd als sportlocatie en dus tégen een brandweerkazerne op die locatie is.

Dan is er vanuit brandweerkorps Twello nog het verwijt aan het adres van het college waar het de communicatie/informatie betreft. “Er is op ambtelijk en bestuurlijk niveau contact geweest met VNOG en deze is dan ook onze gesprekspartner. Wij gingen ervan uit dat VNOG de communicatie naar de vrijwilligers zou oppakken. Dat is ook gedaan, maar in een later stadium dan de bedoeling was.” De wethouder kijkt terug naar de tijd dat er wel en meer rechtstreeks contact was, door bijvoorbeeld een jaarlijks bezoek wegens onderscheidingen of anderszins. “Maar we zijn goed in groots organiseren en dat creëert afstand. Het is niet aan ons om dan maar binnen te dringen in de hiërarchische verhoudingen. Het is aan VNOG om personeel te informeren en te bevragen. Onze rol houdt daar op. Dus het verwijt van de brandweer deel ik niet en ze moeten het niet omkeren. Jammer dat de bal bij ons wordt gelegd.”

woensdag 10 februari 2021

Deel dit bericht