Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wast college de oren

Regio- “Het steekt ons dat ambtenaren en college niet naar ons luisteren!” Duidelijke taal en vele boodschappen volgden uit de monden van een driemanschap dat namens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het online Ronde Tafel Gesprek (RTG) van maandagavond 8 februari bijwoonde. Waar wethouder Hans van der Sleen aan de vooravond van deze discussie nog riep ‘veiligheid is numero één voor de gemeente Voorst’, is het VNOG het hier absoluut niet mee eens.

Verhuizing brandweerkazerne Twello

De brandweerkazerne van Twello moet verhuizen. Het terrein aan de Jupiter, waar ook de gemeentewerf en een voormalig schoolgebouw met gymzaal staan, gaat plaatsmaken voor ca. 70 woningen. Zes locaties voor nieuwbouw van de kazerne werden onderzocht, slechts twee haalden de eindstreep; Zuiderlaan en Weteringstraat. Het college zet in op de locatie Weteringstraat want zij neemt genoegen met een magere voldoende welke uit het onderzoeksrapport blijkt. Dat dit sterk ten koste gaat van veiligheid en manschappen, legt het college kennelijk naast zich neer.

Nieuwbouw ten koste van manschappen

Emiel Horstink is officier van dienst bij de VNOG. “Wij begrijpen dat er behoefte is aan woningbouw, maar u wilt echter ook een veilige gemeente. Als er geen alternatieven waren? Maar die zijn er wel!” Horstink maakt verder duidelijk, dat verplaatsing naar de Weteringstraat eenvoudigweg in gaat houden, dat manschappen van het brandweerkorps hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren. De afstand tot de kazerne wordt te groot om op tijd te kunnen zijn. En dat in een tijd waarin je iedere vrijwilliger moet koesteren, zéker wanneer het gaat om een lokaal brandweerkorps. Tevens zorgt de nieuwe locatie ervoor, dat er heel moeilijk nieuwe vrijwilligers gevonden gaan worden. “Het steekt ons dat ambtenaren en college niet naar ons luisteren. De gemeente heeft alle gelegenheid gehad om ons aan te spreken. De mensfactor wordt over het hoofd gezien door het college!” aldus Horstink.

Niet gekeken naar optimale locatie

VNOG directeur Diemer Kranssen luisterde mee vanaf het begin van het RTG overleg, waarbij een eerder onderwerp eveneens in de portefeuille van wethouder van der Sleen thuishoort. “Ik herken de manier van besturen, de beloftes, de wijze van kijken.” Hij wil dat er wordt gekeken naar de werkelijkheid en merkt op dat er een verschil is tussen wat de gemeente vindt en de burger ziet. Het beeld dat ontstaat is dat van een college dat, ongeacht alles, de lakens uit wil delen en ‘lastige argumenten’ terzijde schuift. “Het is de eerste maal dat ik een gemeente moet overtuigen van veilgheid” en vervolgt: “We hadden op z’n minst gedacht dat we naar de meest optimale locatie zouden verhuizen, maar niets is minder waar, daar wordt niet naar gekeken. De discussie lijkt alsof de huid al is verkocht, maar de beer nog moet worden geschoten!”

Aanrijtijden worden onacceptabel verlengd

Wethouder van der Sleen is van mening, dat de locatie Weteringstraat prima past in de zgn. bandbreedte van 7 tot 13 minuten. Hij komt uit op 10 minuten en 18 seconden en over die 18 seconden zou een nieuw gesprek met VNOG moeten worden gevoerd. “We zouden een gemotiveerd verzoek moeten indienen bij VNOG” waren zijn woorden in een eerder interview. Maar het gaat niet om 18 seconden extra, wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de huidige locatie aan de Jupiter en de plannen aan de Weteringstraat. Het verschil in aanrijtijd is namelijk 2,5 minuut. “Twee en een halve minuut is op een kans van overleven een enorm tijdspad” vervolgt Diemer Kranssen.

“Ik heb het gevoel dat ik aan het lijntje wordt gehouden, het was al een beklonken zaak. Wij zijn er niet om de gemeente tegen te houden in woningbouw, maar 2,5 minuten is onaanvaardbaar in het verschil” sluit Kranssen zijn pleidooi.

Onjuiste interpretatie door wethouder

Wethouder van der Sleen had nog een kapstok welke hij aanvoerde in zijn motivatie om te pleiten voor locatie Weteringstraat; de door VNOG zelf gehanteerde ‘gebiedsgerichte opkomststijden’ waarmee de wethouder naar zijn mening binnen de bandbreedte blijft. Hoofdofficier van dienst Erwin te Bokkel wast hier de wethouder de oren. “Dit is nooit bedoeld voor dit soort situaties. Het is niet bedoeld voor het verplaatsen van de grenzen, maar gemaakt voor plekken waarbij je eigenlijk nog een kazerne zou moeten bijbouwen om een gebied af te dekken conform de normen. Dus niét bedoeld voor het bouwen van een nieuwe kazerne en dan de grens opzoeken!”

Zuiderlaan; locatie om te sporten

De Zuiderlaan heeft vele voordelen ten opzichte van de Weteringstraat, maar is anderzijds niet het meest ideaal. Punt is dat op deze locatie plannen zijn voor uitbreiding van sportieve activiteiten, zowel voor binnen als buiten. SV Twello schrijft hierover aan de gemeenteraad en lijkt daarmee de wethouder een duwtje in de rug te geven. Tijdens het vragenvuur door de raadsleden aan het college blijkt echter, dat de wethouder hierover nog met niemand van de betrokkenen heeft gesproken. Wanneer sport en brandweer niet samen blijken te gaan, zal het zoeken naar een geschikte locatie eenvoudigweg moeten worden voortgezet. Maar wellicht toch eerst eens aan tafel met de (toekomstige) gebruikers?

“We bouwen een brandweerkazerne in een weiland” aldus Emiel Horstink, wanneer ook de huidige woningbouw in Twello ter sprake komt. Een brandweerkazerne aan de westkant van Twello, terwijl gemeente Voorst aan de oostkant woningen bouwt. “Hoe kunnen vrijwilligers nog bij een kazerne komen? Het is ons in het verkeerde keelgat geschoten.” Hij verbaast zich over het standpunt van het college en vindt het tenenkrommend. “Het warme hart van het college heb ik niet gezien, de sneeuw is nog warmer.”

woensdag 10 februari 2021

Deel dit bericht