Vele scenario’s en inspraakrondes inzake Verkeersplan Twello zullen tijd kosten Wethouder Boender:

Twello- Het is 13 juni 2022 wanneer de gemeenteraad besluit om de planuitwerking voor de randweg Twello met spoortunnel en maatregelen niet voort te zetten. Ook werd door de gemeenteraad besloten om een nieuw uitvoeringsplan te maken voor Twello, omdat het toen bestaande programma niet meer actueel zou zijn. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 september jl. werd het ‘Plan van aanpak verkeersplan Twello’ besproken. Door Jos Bosch

Een 39 pagina’s tellend rapport was het gespreksonderwerp tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Een plan dat er verzorgd en overzichtelijk uitziet, waarbij het erop lijkt dat letterlijk álles onder de loep is genomen om een maximale slaagkans te bereiken. Maar veel belangrijker nog, een plan dat het wél gaat halen en niet zoals vele voorgangers een plekje krijgt op een van de schappen in het archief.

De haalbaarheid van plannen
Het is een illusie om te denken dat je een plan kunt maken dat door iedereen zal worden toegejuicht, althans wanneer het aankomt op een omvangrijk verkeersplan. Wanneer inwoners van Twello al struikelen over de herinrichting van het dorpscentrum is gelijk duidelijk, dat geen enkele weg naar Rome ideaal zal zijn. Maar streef dan naar in ieder geval de béste. Maar wie bepaalt wélke weg dat is? Of om raadslid Arjen Lagerweij (GemeenteBelangen) te citeren tijdens de raadsvergadering: “wie bepaalt wanneer iets haalbaar is?”

Zijn partijgenoot van Eekeren uit eveneens kritische noten, noemt het plan van aanpak zelfs onsamenhangend en heeft ‘een bescheiden indruk.’ Eerder sprong GemeenteBelangen in de bres voor de verkeersproblemen rond de Molenstraat/Frans Halsstraat toen het daar meerdere malen ernstig mis ging in het verkeer door de onoverzichtelijkheid van het knelpunt vlak voor de zuidelijke kant van het spoor. Kritische noten vanuit de raad werden toen met spoed omgezet in daden en hebben inmiddels geleid tot diverse (tijdelijke) aanpassingen.

De scherpe kantjes van de randweg
Hetzelfde GemeenteBelangen zag de vooruitstrevende plannen rondom de randweg vorig jaar in de shredder verdwijnen toen de nieuwe coalitie gehakt maakte van het miljoenenplan. Daarmee is de opmerking van raadslid Lagerweij volledig terecht: het was niet de provincie die aangaf dat het plan randweg financieel niet haalbaar was. Het verkeer in en om Twello zal binnen de gemeenteraad een pijn(lijk)puntje blijven en het college op een twijfelachtige manier succes wensen getuigt niet van overtuiging en sympathie.

Verkeersveiligheid bóven doorstroming
Is dit de kip of het ei? Is veiligheid preferent? Want terugkomend op de Molenstraat/Frans Halsstraat is het toch ook de doorstroming waar het hapert? Juist de gang erin houden via de randweg zou dit gebied gaan ontzien en verkeersveiliger maken? De H.W. Iordensweg zou veel meer verkeersluw worden door juist het verleggen van de verkeersstroom? Zijn die theorieën achterhaald, ingehaald of is het een kwestie van een ander (straat)licht laten schijnen op de zaken?

Twello is het hart van de gemeente Voorst maar ook het hart van de Stedendriehoek. Gezien de woningbouwplannen mag het dorp flink groeien maar nergens zal in de koopakte of huurovereenkomst van de nieuwe woning komen te staan, dat inwoners zich uitsluitend met de benenwagen of per fiets mogen verplaatsen. Dit zou wel tegemoetkomen aan het idee van de SGP om auto’s buiten het dorp te laten parkeren en vervoer per bus te laten plaatsvinden en noemt als voorbeeld het grote parkeerterrein op De Worp bij Deventer.

Maar ook de overige dorpskernen van de gemeente Voorst hebben een uitdrukkelijke groeiwens om ook in die dorpen de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te vergroten. Toename van verkeersintensiteit gaat de gehele gemeente Voorst aan en wanneer we kijken naar de groeispurten van de omliggende steden, kan de gemeente Voorst beter vermenigvuldigen dan het (ver)delen van de verkeersdrukte. Misschien was die randweg Twello toch niet zo’n gek idee …

Bewonersenquête
Deze werd door iets meer dan 600 inwoners ingevuld en in het rapport wordt dit als volgt omschreven: ‘Hoewel de resultaten niet representatief zijn, geven deze wel een mooi inzicht in wat we in Twello belangrijk vinden’. Een verdere uitleg ontbreekt hierin, terwijl juist dit onderwerp zó belangrijk is. Want wie zich stoort aan een helling of bloembak in het dorpscentrum, had van zich kunnen laten horen in dit verkeersonderzoek. En een gemeente die samen met belangenverenigingen vol inzet op participatie, zou die betrokkenheid van inwoners bóvenaan de lijst moeten hebben staan.

Want waarom zijn de resultaten niet representatief? Omdat de inwoners geen deskundigen zijn? Zijn er te weinig vragen gesteld? Gaf dit beeld een andere tekening dan de gesprekken met belanghebbenden? Is het getal 600 niet voldoende gezien het totale inwonersaantal van Twello? En was de enquête alleen voor de inwoners van Twello of hebben zich ook stemmen buiten het dorp gemeld? Waren het Voorster Nieuws en de social media kanalen de maximale inzet om inwoners te bereiken? Vinkje zetten en door?

De objectieve blik
De raad is over het algemeen positief over het plan zoals het nu voorligt. Sterker nog, de raad is unaniem in haar stemming en dus is er groen licht voor het college om verder te gaan. Dat is een fijne opsteker voor wethouder Rosmarijn Boender die sowieso met een objectieve blik naar de vraagstukken kijkt. Mogelijk toch wel een voordeel wanneer je geen inwonende bent van deze gemeente en wellicht mede daardoor op een andere wijze waarneemt.

Koersvast is de wethouder in ieder geval en ze lijkt zich weinig tot niets aan te trekken van het voorheen rollebollen en kissebissen door raadsleden over randwegen en landschappen. Want wanneer raadslid Jan Wessels (CDA) vraagt of het begrip randweg helemaal van de baan is, krijgt hij ‘voor mij een hol begrip’ als antwoord van wethouder Boender. En de ‘angst’ van GemeenteBelangen of het college op voorhand haalbaarheid bepaald en mogelijk bepaalde scenario’s niet aan de raad zal voorleggen wordt beantwoord met ‘we sluiten bij voorbaat niets uit’.

Urgentie en verantwoordelijkheid
‘Na vele jaren praten hebben mensen recht op een toekomst gericht plan’ aldus wethouder Boender. ‘Participatie kost tijd’ en ‘we nemen een ieder stap voor stap mee in het proces’ zijn toezeggingen die alleen maar kunnen worden toegejuicht. Maar misschien was een groter draagvlak dan 600 reageerders wel een beter uitgangspunt geweest. Een hippe huis-aan-huis flyer met QR code wellicht? Of een luchtige versie van Het Lagerhuis op de scholen? Kritische noten van (muziek)verenigingen? Een charmeoffensief onder de ouderen die het niet zo ophebben met blauwboeken en nog bekend zijn met telegrammen in plaats van instagrammen?

Acht deelnemende partijen als belanghebbenden, is dat dé blauwdruk van het dorp Twello? Of zijn we te voorbarig en gaat een bredere aanpak nog plaatsvinden in het vervolg van onderzoeken en aanpakken? Want volgens het plan van aanpak wordt er nog een klankbordgroep van belanghebbenden ingericht. Pak dan niet alleen de al bekende vertegenwoordiging bij de arm, die eerder al aan tafel zat. ‘Het college voelt de urgentie en verantwoordelijkheid …’ aldus wethouder Boender. Hol begrip of laat zij zich uitdagen er nog wat aan toe te voegen?

‘Met de poten in de klei’
Want was het motto van bijvoorbeeld VVD-Liberaal2000 niet ‘met de poten in de klei’?! Waar is het stoere veldwerk van vóór de verkiezingen gebleven, toen stemmers massaal werden gemobiliseerd en gemotiveerd? Stille wateren … het is een herkenbaar onderdeel van het DNA in de gemeente Voorst. Al decennia lang ligt er een stukje Zuiderlaan waar te pas en te onpas een plasje over is gedaan. Het gevaar is nog steeds niet geweken (vraag het de omwonenden) en het gezeik duurt voort.

Totdat er straks nieuwe verkiezingen zijn. Er is geen kristallen bol nodig om op je Twellose klompen aan te voelen, dat een van de grote struikelblokken tijdens de vorige verkiezingen hét stokpaardje gaat worden voor de nieuwe. Dan gelden er géén vraagstukken over veiligheid boven doorstroming, want dan zijn alleen de stemmen belangrijk. Daarvoor is een goed verhaal met holle begrippen voldoende …

woensdag 27 september 2023

Deel dit bericht