Voorster Jeugdlintjes voor drie jonge kanjers!

Voorst- Afgelopen zaterdag 19 november kregen drie jongeren het Voorster Jeugdlintje uitgereikt door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. Het is het tweede jaar van deze gemeentelijke ‘lintjesregen’ voor de jeugd van 6 tot en met 18 jaar en het uitreikingsmoment is bewust gekozen rond de internationale Dag van de Rechten van het Kind. Door Jos Bosch

Het is niet de meest gebruikelijke dag om naar het gemeentehuis te gaan en dus moet je een goed verhaal verzinnen om je zoon of dochter op zaterdagochtend mee te krijgen. Want waar de koninklijke onderscheidingen bij de volwassenen tot op het laatste moment geheim worden gehouden, moest het ook voor de jonge gedecoreerden een verrassing blijven. Totdat je door de schuifdeuren naar binnenloopt en je door vele bekenden wordt begroet. Om vervolgens te worden uitgenodigd om mee te gaan naar de raadszaal, waar de burgemeester mét ambtsketen iedereen van harte welkom heet.

Bijzondere prestatie of buitengewone inzet

Het overkwam Daan Mus, Loes Arends en Mees Hurenkamp. Drie jongeren uit de gemeente Voorst die op geheel eigen en unieke wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en voldoen aan de voorwaarden die aan kandidaten voor een jeugdlintje worden gesteld: een buitengewoon en langdurige inzet voor een ander binnen de gemeente óf het leveren van een bijzondere prestatie of een genomen initiatief. En naast de minimale en maximale leeftijd moeten de kandidaten in de gemeente Voorst wonen.

De jury bestond dit jaar uit burgemeester Paula Jorritsma-Verkade, kinderboekenschrijfster Christine Algera, buurtsportcoach Rince Procee, kindercoach Monique Aalpoel en een van de winnaars van het jeugdlintje 2021, Meike van den Elsen.

De rechten van het kind

De burgemeester stond in haar toespraak stil bij de rechten van het kind en verwees naar het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarin alle kinderrechten zijn vastgelegd, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Daarin is in 1989 afgesproken hoe landen met hun jongste bewoners om moeten gaan.

De 54 artikelen in het verdrag gaan over alles waar een kind mee te maken kan krijgen, vanaf de geboorte tot aan zijn of haar achttiende jaar. De aanzet hiervoor werd al in 1923 gegeven door Eglantyne Jebb, oprichtster van Save the Children. De Dag voor de Rechten van het Kind wordt ieder jaar op 20 november gevierd. (bron: Save the Children).

Daan Mus

Hij is 12 jaar en woont in Twello en ontvangt het jeugdlintje vanwege zijn bijzondere prestatie in juni van dit jaar. Als kind-ambassadeur van de Stichting Spieren voor Spieren heeft Daan, die vanwege een spierziekte in een rolstoel zit, met behulp van een zogeheten racerunner (een driewielig loopframe) 8,5 kilometer afgelegd van zijn school in Apeldoorn naar huis. Hij heeft voordien veel getraind en werd de bewuste dag bijgestaan door enorm veel mensen, waaronder zijn fysiotherapeut, familie, vrienden en mensen van school.

‘Wat een doorzettingsvermogen met een mooi resultaat’ aldus de jury. ‘Door deze actie heeft hij veel aandacht gegenereerd en geld opgehaald. Ook door hoe hij met zijn omstandigheden omgaat is hij een voorbeeldfunctie voor velen! Daan kijkt naar wat er wél mogelijk is en zo in het leven staan, is zo belangrijk.’ Daan haalde met zijn actie ruim 8.000 euro op voor de stichting.

Loes Arends

Een zeer actieve 18-jarige vrijwilliger binnen de afdeling handbal van Voorwaarts in Twello. Al bijna vijf jaar verzorgt Loes trainingen aan diverse jeugdteams. Ze geeft twee keer per week een training en coacht haar team in het weekend én ze is ook nog eens zeer actief als jeugdscheidsrechter. Tijdens de wedstrijden die ze fluit, staat ze boven de teams en sluit ze zich af voor alle feedback vanaf de tribune en dat is zeer knap. Loes is altijd positief gemutst, houdt van een dolletje maar laat wel weten wie de trainer is.

Ze bruist van de energie, druk met school, stagelopen en uiteraard ook zelf handballen. De jury: ‘Dit vrijwilligerswerk is belangrijk voor een sportvereniging en voor kinderen. Loes vervult echt een voorbeeldfunctie! Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in de gemeente en Loes werkt daar belangeloos aan mee.’

Mees Hurenkamp

Deze 15-jarige inwoner van Terwolde werkt als vrijwilliger mee op het landgoed ’t Hartelaer in Twello. Mees volgt een agrarische opleiding en is in zijn vrije tijd altijd te vinden op het landgoed. Hij draagt daarmee bij aan de instandhouding van het landschap en de natuurwaarden middels vele werkzaamheden. Maaien, heggen knippen, wilgen knotten of zoals dit voorjaar meehelpen met de aanplant van hoogstam-fruitbomen en meidoornstruiken rond de boerderij De Schokkenkamp.

Mede dankzij de vrijwillige inzet van Mees – hij is de 4e generatie uit de familie die dit doet – kunnen er extra werkzaamheden worden verricht om het landgoed te versterken. ‘Wij juichen het vrijwilligerswerk van Mees van harte toe en hopen dat meer jongeren met deze onderwerpen aan de slag gaan, want zij zijn de toekomst en meer aandacht voor natuur- en landschap is in deze tijd wel hard nodig’ beschrijft de jury.

Toekomststoel

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade: “Veel jongeren zijn actief in de gemeente, daar zijn we trots op!” en net als de jury hoopt ze dat Daan, Loes en Mees bijdragen aan inspiratie en motivatie voor vele jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving. De drie toppers kregen hun jeugdlintje opgespeld door de burgemeester, vergezeld van een persoonlijk cadeau.

Paula Jorritsma-Verkade introduceerde bij haar eerste raadsvergadering als burgemeester van de gemeente Voorst de Toekomststoel, naar een idee van Jan Terlouw. ‘Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag.’ De Toekomststoel staat ook voor de jongeren die nog geen stem hebben, maar waar we wel naar moeten luisteren en aan denken, want de beslissingen van vandaag gaan ook over hún toekomst.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november is de motie ‘Een frisse blik’ aangenomen. Het komt er kortweg op neer dat onderzocht gaat worden om een jongerenraad op te richten, zodat jongeren al op jongere leeftijd kunnen participeren in de politiek, wat bijdraagt aan draagvlak en kwaliteit in de besluitvorming. Zowel de Toekomststoel als de Jongerenraad sluiten naadloos aan bij het Jeugdlintje en zijn belangrijke stappen naar een gemeente Voorst waar inwoners nóg meer betrokken worden bij inspraak en uitvoering.

woensdag 23 november 2022

Deel dit bericht