Vrijheid is niet zomaar een woord

Twello- Van de sinds kort in Twello wonende Henk van Oosterhout is het boek ‘Vrijheid is niet zomaar een woord’ verschenen. Het boek gaat over armoede, rijkdom en ongelijkheid in de wereld en is deels gebaseerd op eigen ervaringen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Van Oosterhout heeft het boek geschreven omdat hij graag zijn inzichten wil delen met mensen die in deze onderwerpen geïnteresseerd zijn. Armoede geen brevet van onvermogen. Rijke landen als Nederland willen armoede in Afrika en Azië bestrijden met financiële en technische hulp, maar volgens Henk van Oosterhout zijn mensen in arme landen veel meer gebaat bij méér vrijheid. Alleen dan krijgen mensen daar de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen en dat vormt de opstap naar de weg uit de armoede. Met deze visie tracht Van Oosterhout de vastgelopen dialoog over het nut van ontwikkelingssamenwerking nieuw leven in te blazen. In dit boek bundelde geograaf en microfinance deskundige Van Oosterhout zijn tientallen jaren ervaring op andere continenten: ‘Vaak wordt er gezegd dat arme landen zich in een vicieuze cirkel van armoede bevinden: omdat ze weinig kapitaal hebben, wordt er weinig geïnvesteerd waardoor de productie laag is en daardoor wordt armoede in stand gehouden.’ In zijn boek ‘Vrijheid is niet zomaar een woord’ brengt de schrijver een andere opvatting onder woorden. Uitgangspunt van zijn betoog is dat er geen bewijs is dat een Afrikaan of Aziaat minder talenten zou hebben dan een Amerikaan of Europeaan. Van Oosterhout: ‘Maar terwijl mensen in rijke landen kansen krijgen om hun talenten om te zetten in de praktijk, is dit niet het geval voor talentvolle mensen in arme landen. Deze mensen hebben namelijk geen vrijheid van denken, vrijheid van handelen en hebben niet de keuzevrijheid die nodig is om hun talenten tot uiting te laten komen.’ Van Oosterhout staaft zijn beweringen aan de hand van een doorwrochte studie naar armoede en ongelijkheid door de eeuwen heen. Gebleken is dat over het algemeen economische groei start op het moment dat mensen in een bepaald land meer vrijheden krijgen. Tegelijkertijd is het maar de vraag of het geven van ontwikkelingshulp zoals dat nu gebeurt bijdraagt aan de bestrijding van armoede. ‘Het werkelijke probleem van armoede in arme landen is veeleer dat regeringsleiders daar geen interesse hebben om armoede op te lossen. Daarvoor moeten ze namelijk hun privileges opzeggen en mensen de vrijheid geven om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken.’ ‘Vrijheid is niet zomaar een woord’ - 348 pag. - € 22,50 - ISBN 9789085484738 – Het boek is o.a. te verkrijgen in kantoor- en boekhandel Oonk in Twello.

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht