Wethouder Arjen Lagerweij: ‘Ruimtelijk vind ik het heel zorgelijk, het is een kwetsbaar gebied!’

Terwolde- Het terrein aan de Wijkseweg in Terwolde geeft een desolate indruk. De commercieel gezien aantrekkelijke plek, aan het begin van het dorp en goed zichtbaar vanaf de Twelloseweg, was voorheen het terrein van flinke bedrijvigheid. De fa. Vorderman was toonaangevend waar het ging om de verkoop van tuinmeubelen en daarnaast kon men terecht voor (tuin)gereedschappen en andere materialen. De stilte door leegstand van bijna drie jaren wordt bruut verstoord, nu ondernemer Robbie Leerkes er zich wil gaan vestigen. De verstoring zit met name in zijn plannen voor een tankstation en een té grote loods die het landschapsbeeld ingrijpend en ongewenst gaat veranderen.

Door Jos Bosch

Het ondernemersechtpaar Joop en Jannie Vorderman was een graag geziene bekende in het dorp en droeg vele steentjes bij aan de gemeenschap. Sociaal bewogen als beiden waren, klopte menigeen aan voor sponsoring van dorpse activiteiten. Joop Vorderman overleed – te jong – op 5 oktober 2015 en december 2018 sloot de fa. Vorderman definitief de deuren. Af en toe werd er nog gespeculeerd over mogelijke bedrijvigheid op het ruime terrein, maar sinds kort lijkt er iets definitiefs te ontstaan. Robbie Leerkes, met zijn bedrijf Motofun thans gevestigd aan de Rijksstraatweg in Twello, wil verhuizen naar de Wijkseweg in Terwolde. Waar inwoners en collega ondernemers hem normaliter van harte welkom zouden heten, overheerst thans scepsis en onrust over de grootse plannen van Leerkes. Té grote plannen is de mening van omwonenden, de meningen onder de overige inwoners zijn verdeeld.

Dorpsbelangen Terwolde

Vereniging Dorpsbelangen Terwolde werd enige tijd geleden al benaderd door omwonenden van de Wijkseweg en ook leden van de gemeenteraad zochten contact met de vereniging om een standpunt te vernemen. Vergezeld van de vraag om samen op te trekken tégen de plannen van Robbie Leerkes. Dorpsbelangen gaf daarbij aan geen partij te zijn en niet te kiezen. ‘Wij zijn er voor de inwoners én de ondernemers. Wij vertegenwoordigen een algemeen belang maar zijn geen belangenbehartiger’ aldus Dorpsbelangen. Wel gaf zij onder meer het advies mee aan de omwonenden, om krachten te bundelen met andere belanghebbenden en vooral het contact met de ondernemer op te zoeken. Dat contact heeft plaatsgevonden, welke in goede harmonie is verlopen met respect voor elkaars belangen, maar heeft niet geleid tot overeenstemming.

De wethouder aan tafel

In een gesprek tussen wethouder Arjen Lagerweij en Vereniging Dorpsbelangen is geprobeerd inzicht te krijgen in de houding van de ‘Terwoldenaar’ tegenover de plannen van Leerkes. Wethouder en vereniging gingen met elkaar aan tafel om hun meningen te delen. Afgaande op wat te lezen is op social media alsmede tijdens gesprekken met inwoners, zijn de meningen enigszins verdeeld. Dat een ondernemer zich gaat vestigen en dat leegstand wordt tegengegaan, juicht waarschijnlijk iedereen wel toe. Maar een tankstation naast de molen en bovendien een loods van ruim 7 meter hoogte die het landschap gaat ontsieren, is voor meerderen een doorn in het oog. “Het is prima dat er bedrijvigheid is, want dat is er ook altijd geweest, een welkome aanvulling. Dat er weer iets gaat gebeuren op de locatie is mooi, maar ruimtelijk vind ik het heel zorgelijk, het is een kwetsbaar gebied” aldus wethouder Lagerweij.

Dierbare plek

Arjen Lagerweij staat bekend om vooral en juist zijn uitgesproken meningen en betrokkenheid bij architectuur, cultuurhistorie en landschappelijke inpasbaarheid. Zo gaat hij graag bij mensen op bezoek, wanneer ze bezig zijn met verbouw, nieuwbouw en mogelijk niet goed weten hoe iets aan te pakken en met welke materialen. Soms missen mensen ook belangrijke historische kennis en neemt Lagerweij ze mee in dat stukje kennis en visie. Over het terrein naast de molen zegt hij: “Het is voor de Terwoldenaren een dierbare plek geworden, juist door de molen. Het is de entree van het dorp. Jammer dat die entree straks mogelijk wordt geflankeerd door nóg een industrieterrein. Terwolde beschikt reeds over een industrieterrein dat voorziet in de lokale behoefte aan bedrijfsruimte.”

Bestemmingsplan

Het is 1996 wanneer de toenmalige gemeenteraad het bestemmingsplan voor het terrein aan de Wijkseweg vaststelt, welk plan in 2012 is geconsolideerd. “Ik zou heel graag de schade beperken maar ben wel gebonden aan het bestemmingsplan zoals het er ligt” aldus de wethouder. Dorpsbelangen én wethouder hebben zich over dat plan gebogen en concluderen dat ondernemer Leerkes ruimte wordt geboden om zijn bedrijf te vestigen. Lagerweij: “Al zou je het ruimtelijk graag anders willen, je moet ook een betrouwbare overheid zijn. Mensen moeten dan kunnen vertrouwen op regels in bestemmingsplannen”.

De wethouder vervolgt: “We zien de belangen van de activiteiten op die locatie, maar ik heb ook zorgen over wat er gaat gebeuren. De belangen gaan voor mij verder dan alleen de belangen van de omwonenden. Het gaat om de belangen van het gehele dorp. Maar ook de belangen van een ondernemer moet je meewegen. Een passend plan moet zich goed verhouden tot de omgeving, het zou geen tweede industrieterrein moeten worden.”

Het landschap

Zoals dat voor alle dorpen in de gemeente Voorst geldt, is het landschappelijk karakter beeldbepalend. Daarin is en wordt veel geïnvesteerd, ook door de gemeente Voorst. Een loods van ruim 7 meter past op geen enkele manier in dat landschap en is ronduit absurd. Daarbij wilde de wethouder juist samen met de betrokkenen van de molen gaan kijken, hoe deze meer te kunnen betrekken bij een groter geheel, bijvoorbeeld door de verbinding met het kanaal. “Maar wanneer het industrieel gaat worden, is het een ander verhaal. Daarbij, mooie tankstations bestaan niet!”

Esthetisch zou de geplande hal een ander volume en andere vorm moeten krijgen, zodat het wél past binnen het landschap. Daarvoor zijn wegen te vinden en het is onder meer de vraag aan ondernemer Leerkes, of er bij hem de wil is om daarover in gesprek te gaan en samen op te trekken met de gemeente. “De gemeente Voorst wil graag in gesprek blijven met de heer Leerkes. We willen naast elkaar staan om samen met de initiatiefnemer te kijken wat we nog kunnen bijsturen” licht de wethouder toe. “Maar nogmaals, er ligt nu eenmaal een in 2012 vastgesteld bestemmingsplan en daar kan ik niet zomaar omheen. Dat hang echt af van het overleg met de ondernemer.”

Welstandscommissie en gezond verstand

Uiteraard is er nog de welstandscommissie. Het bestemmingsplan en de welstandsverordening zijn leidend in deze. Maar er wordt door een ieder ook een beroep gedaan op het gezonde verstand van de ondernemer. Heeft hij ook een mening over schoonheid? Is het bedrijfsbelang zó groot dat álles ten koste mag gaan van welstand? Hoe denkt hij zelf over het aanzien van het dorp? En waar zijn voorgangers Joop en Jannie Vorderman nauw betrokken waren bij het dorp, kiest Leerkes bewust voor afstand tussen hem, zijn bedrijf en de dorpelingen?

Er is een petitie uitgedeeld, vooral de tegenstanders spreken zich uit. Maar het tegengaan van leegstand wordt ook door velen toegejuicht. Het is goed dat de argumenten juist worden afgewogen, zoals vermeende verkeersoverlast. Zal die zóveel anders zijn dan in de hoogtijdagen van de tuinmeubelverkoop? Het gerucht gaat, dat het huidige tankstation aan de Rozendaalseweg wordt opgeheven. Werpt dat een ander licht op de zaak? “Al komt de raad in principe niet meer in beeld in dir proces, de toekomst zal leren of en hoe de gemeenteraadsleden de belangen van een dorp versus die van een ondernemer gaan wegen.”

woensdag 8 september 2021

Deel dit bericht