Wethouder Harjo Pinkster pleit voor meer verbinding in de samenleving

De gemeenteraad gaat het voorstel ontvangen, om € 25.000,- beschikbaar te laten stellen voor de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Voorst. Een pilotproject voor de duur van één jaar, te dekken vanuit de algemene reserve, waarbij ook Den Haag een financiële bijdrage gaat leveren.

Het coalitieprogramma 2018-2022 maakte reeds melding van ‘Kunst en cultuur als verbindend element’. “De cultuurcoach verstaat de wereld van de verenigingen, van kunst en cultuur” aldus wethouder Pinkster. Hij hoopt dan ook dat het voorstel kan rekenen op grote steun. Volgens de wethouder is rond het jaar 2011 alles wat er aan cultuur was, wegbezuinigd. “Maar we zijn een gemeente die rijk is aan cultuur” en de wethouder vervolgt; “we willen dat niet op de oude manier terughalen, maar op een manier waarbij alle sectoren succesvol zijn.”

Inmiddels hebben de meeste inwoners van gemeente Voorst wel op de een of andere wijze kennisgemaakt met het project ‘Voorst onder de Loep’. Een prestigieus project, waarbij zgn. ‘aanjagers’, afhankelijk van hun taken, zorg dragen voor uitvoeringsteams om zich heen. Nauw verbonden daarmee zijn bijvoorbeeld de sportcoaches en dorpscontactpersonen. Zij verbinden, zij schakelen en coachen anderen om dingen te doen. Wethouder Harjo Pinkster omschrijft het als volgt; “het zijn verbindingsofficieren, platgezegd smeerolie in de samenleving.”

Eenzelfde taak ligt er feitelijk weggelegd voor de cultuurcoach. Hij/zij gaat plannen ondersteunen en vorm geven. “Mensen weten soms niet hoe de wegen te bewandelen. Ze komen dan bij ons als gemeente” en daar wil wethouder Pinkster een ander antwoord op geven. De cultuurcoach is de beleidsmedewerker die ‘buiten loopt’ en praktische ondersteuning kan bieden. Iemand die in staat is om te netwerken en begrijpt dat er wordt gewerkt met vrijwilligers in de dorpen.

woensdag 9 oktober

Deel dit bericht