Wil jij een steentje bijdragen aan leesbevordering bij gezinnen met jonge kinderen?

Gemeente Voorst- Dan is VoorleesExpress-vrijwilliger iets voor jou. Via de VoorleesExpress kun jij, met maar één uurtje in de week, een groot verschil maken voor een kind in je omgeving. Door samen meerdere keren te lezen en taalspelletjes te doen, heb je een meetbaar effect op de taalontwikkeling van een kind. Met ouders kijk je op welke manier zij mee kunnen doen. Zo maak je samen een feestje van taal. Je maakt zelf met het gezin afspraken die goed passen in jouw agenda. Wij zorgen voor goede begeleiding en je kunt in onze app terecht voor kennis, links en tips.

De VoorleesExpress: wat is dat?
Wist je dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen? Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in. Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig voorgelezen worden, leren later sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen. En dat is precies de rol van de VoorleesExpress. Naast het bieden van (voor)leesplezier aan de kinderen, is de VoorleesExpress gericht op ouders om hen te motiveren taal aan hun kind aan te bieden. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen èn daarmee hun mogelijkheden in de maatschappij. Op https://voorleesexpress.nl/ kun je meer informatie over de VoorleesExpress nalezen.

Belangstelling?
Is VoorleesExpress-vrijwilliger worden iets voor jou? Of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar Fiona Vloet met je naam en telefoonnummer via: f.vloet@bijdebieb.nl.

woensdag 15 november 2023

Deel dit bericht