ZIE DE MAAN SCHIJNT

Voor 2018 bestond er in de gemeente Voorst al een bloeiend verenigingsleven. Vele honderden vrijwilligers offerden belangeloos tijd en energie om vele activiteiten te laten bloeien. Maar in dat jaar veranderde alles. Het was het jaar waarin de nota Voorst onder de Loep uitkwam. Doel hiervan was “te streven naar een blijvende verandering in de samenleving. Zodat verenigingen, scholen, gemeente, zorgpartijen, dorpen enzovoort gezamenlijk meer maatschappelijke problemen voorkomen”.

Er is een flinke organisatie opgetuigd die de verandering in gang moest zetten. Verantwoordelijk wethouder Vrijhoef (D66) noemt het “als het ware een zware trein die uiteindelijk door gezamenlijke kracht op gang komt en niet meer ophoudt”. Die zware trein wordt geduwd door team # zodus. Volgens de voortgangsnota is wat dit team doet “voor sommigen lastig vast te pakken”. Gelukkig wordt er toch iets genoemd, namelijk “partijen inspireren, hen helpen denken over hun manier van werken, heel veel bewustwording creëren in de zin van preventie, inzicht geven in de uitgebreide probleemanalyse, soms een beetje meefinancieren, inspirerende informatie verspreiden”.

Team # zodus heeft 6 streefbeelden opgesteld met 21 onderliggende hoofddoelen en honderden acties. Een paar keer per jaar wordt een dikke nota uitgebracht waarin de voortgang van alle acties beschreven staat. Het onbegrijpelijkste hoofddoel is 6.2: “Ook als we kwetsbaar zijn telen we mee” (de taalfout staat er echt, maar gelukkig maakt ook een Offensief Laaggeletterdheid deel uit van de acties. Misschien is dat iets voor de leden van team # zodus?).

De mooiste acties staan onder hoofddoel 4.1: “We zijn open en respectvol naar elkaar”. Daarin wordt onder andere ingezet op vollemaanvieringen (“mensen maken kennis of verdiepen zich in het spreken, zingen of spelen vanuit het hart”) en equinox- en zonnewendevieringen (“een bijeenkomst waar mensen samen komen om zich te ontladen of op te laden”).

Alle hoofddoelen en streefbeelden moeten bereikt zijn in augustus 2022. Als ik in mijn bedje lig en het maantje zie schijnen, denk ik: Nog maar 24 volle manen en 4 zonnewendes en dan stopt die zware trein op ons station. Dan is de gemeente Voorst blijvend veranderd en zijn alle maatschappelijke problemen voorkomen. Dan schijnt bij ons altijd de maan, sorry, ik bedoel de zon. Ik kan niet wachten tot het zover is.

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend.

woensdag 9 september

Deel dit bericht