ZON OF WIND?

Voorst- In de gemeente Voorst hebben we afgesproken dat we voor 2050 energieneutraal zijn. We produceren nu met z’n allen teveel CO2 en dat is niet goed voor moeder aarde. De vraag is nu hoe we dat gaan doen: alleen met zon of ook met wind? In de laatste raadsvergadering heeft Lijst Arend een motie ingediend die het college opdraagt te zorgen voor een evenwichtige energieopwekking, dus met zon én wind. De motie is door Gemeentebelangen en VVD/Liberaal2000 verworpen. Ook het college, met wethouder Vrijhoef als portefeuillehouder, was tegen. Dit standpunt nemen de boeren en tuinders in onze gemeente ons niet in dank af. De mooiste oplossing is natuurlijk zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar alleen daarmee redden we het niet.

De vraag is: wil je hoogwaardige productiegrond opofferen? In de toekomst zal er steeds meer biologische kringloopproductie plaatsvinden. Daarvoor heb je meer grond nodig dan nu. Boerenorganisatie LTO vindt dat er een verbod moet komen voor zonnepanelen op hoogwaardige productiegrond. Verder is er ook grond nodig voor de ongeveer 1 miljoen huizen die voor 2030 gebouwd moeten worden.

Lijst Arend heeft, in tegenstelling tot GB en de liberalen, altijd gepleit voor zonneparken die niet groter zijn dan 5 hectare en niet op hoogwaardige productiegrond staan.

Lijst Arend is ook van mening dat je windmolens nodig hebt voor een evenwichtige toevoer van energie. Het waait immers vrijwel alle dagen terwijl de zon niet elke dag schijnt, zeker als in de winter veel energie wordt gebruikt. Daar komt bij dat je onder windmolens gewoon kunt blijven produceren, in tegenstelling tot grond onder zonnepanelen.

GB en VVD/Liberaal2000 willen in onze gemeente geen windmolens. Die moeten maar naar de buurgemeenten. Dat bekt goed, zeker in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar het is wel goedkoop. Een verantwoordelijk politicus denkt niet: na ons de zondvloed voor onze (klein)kinderen. Die zorgt ervoor dat zowel onze energieproductie als onze voedselproductie niet in gevaar komt. Dus zon én wind.

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend.

woensdag 5 mei 2021

Deel dit bericht