Zware kritiek op college en coalitiepartijen gemeente Voorst inzake toekomst speelveld De Wingerd

Sinds meerdere maanden is het speelveld tussen school De Wingerd en het gemeentehuis verworden tot een strijdveld. Ouders, buren en school hebben zich verenigd nadat de ingrijpende veranderingen in de omgeving van het gemeentehuis duidelijk werden. Een haast historisch speelveld met veel groen moet plaatsmaken voor een veelvoud aan auto’s. En dát in de groenste gemeente van Europa. Waar burgers moeten kunnen vertrouwen op openheid en democratische besluiten in een gemeente waar burgerparticipatie hoog in het vaandel staat, blijkt het college voor de zóveelste keer enorm te blunderen.

Door Jos Bosch

Geheimhouding en verborgen agenda’s, waarbij zij die de macht en het mandaat hebben, de zinnen en plannen doorzetten. Het zijn de ingrediënten voor een spannend boek en wellicht een bestseller. Helaas is het geen fictie maar werkelijkheid. Terwijl het prestigieuze project ‘Voorst onder de Loep’ haar aanhang oproept tot evaluatie en benieuwd is naar de impact van het programma en onder meer schrijft ‘Wij willen in onze gemeente met elkaar gezond en ontspannen samenleven en dat de kwaliteit van leven in alle kernen goed is. Dat onze kinderen veilig opgroeien, we voor elkaar klaar staan en dat iedereen er mag zijn’. In de praktijk gaat het er in de gemeente Voorst, vaker dan eens, heel anders aan toe.

Historische waarde

Het veldje tussen De Wingerd en gemeentehuis kan gerust worden omschreven als een gebied met historische waarde. Avanti is er ooit gestart, generatie na generatie speelde op het veld, het terrein was onlosmakelijk verbonden met de school en gezien de centrale ligging, was en ís het nog steeds een mooie groene plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Ook tijdens het gesprek van deze maandagavond 19 juli is het een komen en gaan van mensen. Passanten met honden aan de lijn, Twellonaren die elkaar groeten en in gesprek gaan. Rust en ruimte om ons heen, waar overdag de schoolkinderen zorgen voor het zichtbare vertier.

Vraagtekens en ongeloof

We spreken met Marleen, Lydia, Ronald en Frank. Vorige week donderdag stonden ze op dezelfde plek, toen ze middels een ludieke actie aandacht vroegen voor het speelveld aan de H.W. Iordensweg. Diverse media was opgetrommeld om het massale protest van de kinderen en overige betrokkenen te aanschouwen. Een noodgreep maar ook de uiting van enorm veel frustraties welke er zijn opgelopen in de afgelopen maanden. Terugblikkend op de achterliggende periode zijn de vraagtekens in de ogen zichtbaar en is er vooral veel ongeloof. Dat er plannen worden ontwikkeld en doorgedrukt, die regelrecht ingaan tegen alle natuurwetten.

Een korte terugblik

Maar hoe zat het ook alweer? De directie van de school werd vorig jaar al benaderd omtrent de plannen voor aanleg van nieuw groen en bestrating rondom het gemeentehuis. Terwijl er in alle plannen m.b.t. de revitalisering nooit is gesproken over de omgeving, blijken juist die plannen evenzo ingrijpend als de gehele verbouwing van het gemeentehuis. De school krijgt de mededeling om de plannen geheim te houden. Op het moment (voorjaar 2021) dat ook ouders en buren de plannen onder ogen krijgen, zijn de beslissingen al genomen. De strak omlijnde plannen zijn vastgelegd en projectleider Ed Bakx legt deze krant uit, dat men rekening heeft gehouden met alles en iedereen. “Het is een optelsom van veel zaken” dat impliceert, dat iedere stem telde.

Het tegendeel is waar. De belangengroepen die zich inmiddels hebben verenigd, gaan nog wel in gesprek. “Tijdens het gesprek met wethouder Vrijhoef gaf hij al aan dat we er niets van hoefden te verwachten, want de beslissing was al genomen” aldus het viertal waar we thans mee spreken. “De RTG (Ronde Tafel Gesprek) bood nog een opening, maar de raadsvergadering was snoeihard. Er werd nog een hele goede motie ingebracht, maar deze werd met 10 tegen 9 verworpen.” De groep vervolgd: “Het proces is niet gevolgd en het is niet logisch aangaande de plannen”. Met die plannen doelt het viertal op de groenste gemeente van Europa, ruimte bieden aan spelende kinderen én – wederom – burgerparticipatie! “Burgerparticipatie? Partijen schermen ermee, maar ze houden zich er niet aan!”

‘Zo werkt dus de politiek’

“Die logica zien maar tien of elf mensen” waarmee ze doelen op de wethouder en de coalitiepartijen. “De heer Homan van Gemeentebelangen meende dat de hele buurt akkoord was met de tekeningen. Ook was er het gerucht dat ouders en buren het samen niet eens waren, maar dat was absoluut niet het geval!” Waarom wordt het dan geroepen? “Om onrust te zaaien” en “zo werkt dus de politiek” aldus de sprekers. “Wethouder Vrijhoef zei dat er een compromis was gesloten, maar die is alleen bij het college en de coalitie gesloten.”

Tijdens de raadsvergadering maar ook daarvoor én daarna wordt vaker dan eens geroepen, dat het proces niet goed is gelopen. College erkent het, coalitiepartijen stemmen daarmee in en de oppositiepartijen geven zelfs tijd en ruimte, zodat de belangengroepen een eerlijke kans krijgen om samen met gemeente écht aan tafel te gaan en mogelijk tot elkaar te komen. Dit als antwoord op het college dat roept, dat de aanbestedingen zijn gedaan en dat ook de ruimte rondom het gemeentehuis tijdig moet worden opgeleverd. De summiere meerderheid in de gemeenteraad (Gemeentebelangen en D66) stemmen een belangrijke motie weg en zet welwillende burgers in hun hemd.

Vertrouwen

Hoe is het vertrouwen nu, na de raadsvergadering? “We zijn heel benieuwd wanneer de uitnodiging komt voor een gesprek. Een van de reacties uit het gemeentehuis was, dat hoewel veel afspraken niet zijn nagekomen, déze wel wordt nagekomen. We hebben ook de angst dat er straks na de vakantieperiode van alles gaande is. Maar denk toch eens na! Er wordt uren vergaderd over het speelveld, dat geeft al wel aan hoe het leeft bij iedereen. Ons idee is, dat er echt maar een paar mensen zijn die de huidige plannen willen doorvoeren.”

Stel, het gaat straks gewoon volgens het plan dat er nu ligt. Er wordt niet meer geluisterd naar inbreng en jullie moeite was allemaal voor niets. “Dat is dan teleurstellend, maar er staan ook nog vragen open. Over hoe ze mensen moeten informeren en ze hebben kennelijk nog niet door dat het hier gaat om communicatie. Je kan het niet eens worden, maar hoe ga je dan uit elkaar?” Het viertal heeft meer vragen dan ze kunnen beantwoorden, nog steeds. “Nu wordt er steeds gezegd dat het anders had gemoeten, maar anderzijds wordt er steeds maar gezegd; de beslissing is genomen.”

‘Gemeentebelangen? Dat zijn kennelijk de belangen van het gemeentehuis’

Voor de groep is het duidelijk. Sinds maart dit jaar was bekend wat er ging gebeuren en het was niet de bedoeling, dat anderen zich daarmee zouden bemoeien. Wat ze echter ook niet snappen is de grootste partij binnen de gemeenteraad. “Gemeentebelangen? Dat zijn dan kennelijk de belangen van het gemeentehuis, maar zeker niet de belangen van de mensen die in de gemeente wonen.” De partij was de grote afwezige afgelopen donderdagmiddag. Bert Visser van Pvda-GroenLinks, Emiel de Weerd van VVD-Liberaal 2000, Arend Jansen van Lijst Arend én Paul Jonkman van D66 lieten wel hun gezicht zien. Jonkman schrok toch wel van het grote gebied en zei toe opnieuw met de raad te gaan praten. “Wethouder Vrijhoef kwam ook, voor de camera van TV Gelderland maar hij kwam niet voor ons. Tja, er waren andere verplichtingen, maar die hadden de aanwezige raadsleden ook?!”

Krachtmeting

De hoop is dus deels ook gevestigd op D66, ‘de 10e stem’. Ze willen graag vertrouwen op de woorden van Jonkman maar lijken meer moed te putten uit de steun van de overige partijen. “Het gaat over de moed die de oppositie nog steeds heeft, want het is de zoveelste keer dat dit gaande is. Een krachtmeting binnen de gemeenteraad. Je hoort het ook van alle kanten, ook van TV Gelderland. Het is overigens vreemd dat negen mensen van Gemeentebelangen altijd hetzelfde denken. Dat zullen ze echter wel moeten, maar voor ons reden om nooit de politiek in te gaan.”

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht