Aanplanten van rijk strooiselsoorten

Hoge Veluwe- In Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden er momenteel bijna 50.000 bomen aangeplant. De bomen die aangeplant worden zijn onder andere de berk, wintereik, ratelpopulier, boswilg, hazelaar, veldesdoorn, boomhazelaar en elsbes. De bomen worden aangeplant op dertien verschillende locaties, waarvan het merendeel in omgeving Hoenderloo.

Deze aanplant wordt gedaan in het kader van de subsidie versneld natuurherstel. Het doel van deze subsidie is revitalisering van de bossen, op locaties waar de bossen wat ‘hol staan’. Dit houdt in dat er op deze plekken meer bomen moeten komen ter vulling van het bos. Ook wordt er geplant op plekken waar de fijnspar is afgestorven.

Steenmeel
Om de bomen een zo goed mogelijke kans te geven, wordt er op sommige locaties steenmeel toegevoegd. Sinds 2015 vindt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats naar de effecten van steenmeel. Steenmeel is een fijngemalen gesteente, wat mogelijk de bodemchemie en bodemmineralogie duurzaam kan herstellen. Dit herstel is nodig, omdat door de extreem toegenomen verzuring de afgelopen decennia de mineralen in de bodem versneld zijn verweerd en uitgespoeld. Aangezien de toevoeging van steenmeel nog experimenteel is, voegen we dit zorgvuldig toe en monitoren we de ontwikkeling.

Bescherming tegen vraatschade door wild
De aangeplante bomen moeten beschermd worden tegen vraatschade van wild. Hiervoor plaatsen we een groot raster om het nieuw beplantte gebied heen, of er worden individuele rasterkokers om de bomen heen geplaatst. Binnen de grote rasters groeit de hoeveelheid bomen doordat het bos zelf aanvult, met natuurlijke verjonging. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vallende noten, zaden en vruchten. Op de plaatsen waar de bomen geplaatst zijn met individuele rasterkokers komt minder natuurlijke verjonging voor, doordat er om de kokers heen wel gegeten wordt door wild. De bomen worden in een raster geplaatst tot het moment dat de bomen boven de vraatgrens gegroeid zijn, daarna kan het raster verwijderd worden.

woensdag 11 januari 2023

Deel dit bericht