Afscheid bestuursleden D66

Twello- Een week voor de aanvang van een nieuw politiek jaar heeft D66 afscheid genomen van twee bestuursleden: Wim Oolman en Gerdy Jonkman.

Wim Oolman was al vanaf de vorige eeuw actief in de politiek . Vanaf 1996 is hij een aantal jaren raadslid geweest, daarna werd hij actief als fractieondersteuner en bestuurslid, de laatste periode als penningmeester. Hij was niet alleen een actief maar ook een kritisch lid. Wim heeft zijn eigen oorspronkelijke manier van kijken en dat heeft hij altijd uitgedragen.

Gerdy Jonkman heeft ook, wanneer D66 haar nodig had, het raadswerk inhoud gegeven. In de laatste 10 jaar heeft ze zich als voorzitter van het bestuur enorm ingezet om D66 Voorst weer op de politieke kaart te zetten. Het resultaat daarvan mag er zijn: het aantal leden is verviervoudigd en de partij is in de Raad en het College vertegenwoordigd.

D66-wethouder Wim Vrijhoef bedankte hen voor hun jarenlange inzet . Zonder deze twee pioniers zou D66 niet de partij zijn geworden, die het nu is: kritisch aanwezig en zichtbaar in de Voorster politiek.

Het penningmeesterschap van Wim Oolman wordt overgenomen door Erna Gruntjes. De functie van voorzitter is nog niet ingevuld.

woensdag 4 september

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws