Bank voor de Voedselbank

TWELLO-

Voor veel klanten van de Voedselbank Deventer is de wekelijkse uitgiftedag het moment om lotgenoten te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Men zit dan meestal aan een
picknicktafel die er al jaren staat. Omdat deze tafel slechter en slechter
werd, ondernam Joke Stempher, al vele jaren vrijwilliger van de Voedselbank,actie.

Naast vrijwilliger van de Voedselbank, is zij dat ook van de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk.
Daarom trokze de stoute schoenen aan en vroeg ze het bestuur van de houtzagerij of zij
bereid waren een nieuwe ontmoetingstafel te maken en te doneren aan de
Voedselbank. Dit idee werd spontaan omarmd door de houtzagerij en
vervaardigden, naar een ontwerp van de Voedselbank, een oerdegelijke set van
tafel en banken. Op vrijdag 22 juli werd de nieuwe ontmoetingstafel door
vrijwilligers van de houtzagerij formeel overgedragen aan de Voedselbank. Een
mooi gebaar van solidariteit van de Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk met de
mensen in de samenleving die het nodig hebben.

woensdag 27 juli 2022, foto door Peter Bothof

Deel dit bericht