Bewoners van Empe en Tonden hebben geen behoefte aan een klompenpad

EMPE/TONDEN- Een groep bewoners heeft zich stellig uitgesproken dat er geen behoefte is aan een klompenpad in Empe en Tonden. Afgelopen mei is een informatieavond gehouden in dorpshuis ’t Oortveld, door de Stichting Gelders Landschapsbeheer en de gemeente Brummen. Daar is door veel aanwezigen kritisch gereageerd op een voorlopige route door Empe (en Voorst) en bleek consensus ver weg. De dorpsraad Kleine Kernen Empe-Tonden bood vervolgens aan verder overleg te voeren met geïnteresseerde bewoners.

Het gesprek van de geïnteresseerde bewoners met de Kleine Kernen Empe-Tonden had als doel een gezamenlijk standpunt te bereiken met de 27 aanwezigen over de haalbaarheid van een beoogd klompenpad in Empe en Tonden. Er zou mooi gewandeld kunnen worden door een gevarieerde omgeving van diverse landschapstypes, was het belangrijkste argument vóór een nieuw te maken klompenpad. Volgens de aanwezigen weegt dit niet op tegen een reeks van bezwaren. De voornaamste zijn:

Er is al een ruim aanbod van openbare wandelpaden in Empe en Tonden. Zij worden goed benut, juist door lokale bewoners.

De meest recente versie van de voorgestelde route gaat voor meer dan 50% over de openbare, verharde weg. Dat is gevaarlijk en niet wenselijk voor wandelaars. Daarmee wordt de naam klompenpad niet geloofwaardig.

De ervaring leert dat de verwachte drukte van wandelaars voor aanwonenden onder meer afval, loslopende honden, luidruchtigheid en ander ongewenst gedrag met zich zal meebrengen. Er is geen enkel vooruitzicht op handhaving.

Een nieuw klompenpad trekt vooral wandelaars van buiten aan, met naar verwachting ongewenste verdikking van autoverkeer en parkeren. Men heeft slechte ervaring met toegenomen aantallen bezoekers van de Empese en Tondense hei.

Een klompenpad zou moeten worden ondersteund door de bewoners van Empe en Tonden, in het bijzonder door hen die langs de route wonen. Dit pleidooi kreeg grote bijval in ’t Oortveld en is door de Kleine Kernen Empe-Tonden vorige maand naar de gemeente gestuurd.

Er komen al veel toeristen in Empe en Tonden, naast wandelaars zijn dat vooral fietsers en motorrijders

Ook is er geen draagvlak onder de bewoners voor een nieuw klompenpad. De gemeente Brummen wordt geadviseerd het plan in Empe en Tonden af te blazen en dit met een openbaar besluit te bevestigen.

Bewoners roepen de gemeente Brummen op om samen met ondernemers in Empe en Tonden de bereikbaarheid te vergroten voor bijv. lokale producten.

Gedacht wordt aan b.v. een fietsknooppunt met (digitale) aanwijzingen en het verder verkeersluw maken van de kleinere wegen.

Het advies is begin augustus gestuurd aan Wethouder Pauwel Imberg van de Gemeente Brummen. De Gemeente heeft nog niet gereageerd.

woensdag 13 september 2023

Deel dit bericht