BIJEENKerstbijeenkomst voor ouderen in de gemeente Voorst

REGIO-

”De geboorte van de Heere Jezus op aarde”, onder dit motto organiseert de jeugdvereniging van de Gereformeerde Gemeente in Terwolde-De Vecht een Kerstbijeenkomst voor ouderen uit de kerkelijke gemeente. Dit jaar willen worden er ook ouderen uit de omgeving uitgenodigd. Samenzang en gezellig samenzijn is het doel. De bijeenkomst wordt gehouden in het verenigingsgebouw Ger. Gem. Terwolde-de Vecht, Avervoordseweg 32, Terwolde-De Vecht. Datum: Zaterdag 21 December 2019. Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur. Afsluitend is er om 17.00 uur een gezamenlijke diner met Hollandse winterkost. Meer info (ook als vervoer een probleem is) en opgave, Daan Mulder w.mulder69@kpnplanet.nl of bel 0610613469.

woensdag 11 december

Deel dit bericht