Blog burgemeester Jos Penninx

Voorst-

Zondag 5 juli

Na een rustig verlopen weekend volgde op maandag het rondetafel-videogesprek van de gemeenteraad van Voorst. De eerste keer met digitale insprekers, als gevolg van de coronamaatregelen. Het gespreksonderwerp was de uitbreiding van hotel Thermen Bussloo op een deel van het naaktstrand. De gemeenteraad kan maandag 6 juli in de raadsvergadering de sociaaleconomische belangen wegen van het hotel (de aanvrager, Leisurelands), de bezoekers van het naaktstrand en andere belanghebbenden bij het wel of niet doorgaan van deze ontwikkeling.

Dinsdagmiddag vond het afscheid plaats van onze geweldige gemeentesecretaris Eric van Leeuwen. Hij heeft zich 20 jaar ingezet voor de gemeente Voorst. Vanwege de coronamaatregelen is het afscheid in de open lucht georganiseerd, op landgoed Klein Noordijk. En slechts in aanwezigheid van zijn gezin, het college, managementteam en roulerende groepjes medewerkers als vertegenwoordigers van de domeinen/afdelingen. Veel medewerkers mochten helaas dus niet aanwezig zijn. Daarom leverden zij een bijdrage via een gefilmde afscheidsboodschap.

Een belangrijk onderwerp deze week was ook de melding van de GGD. Een veertigtal werknemers binnen het bedrijf Profish in Twello is positief op corona getest. Dat was natuurlijk even slikken voor mij. Een heldere uitleg door de GGD over de situatie, en vooral de genomen maatregelen in combinatie met bestudering van de cijfers van de gemeente Voorst zelf, gaven mij geen redenen tot ongerustheid. Wel heel bijzonder dat de gemeente Voorst plotseling het hoogste aantal besmettingen van Nederland had (per honderdduizend inwoners gemeten door het RIVM). Dit leidde vanzelfsprekend tot aandacht in de landelijke en regionale media. Relatief weinig werknemers wonen echter in onze gemeente. Nader onderzoek gaf namelijk aan dat in enkele gevallen meerdere gezinsleden corona hadden opgelopen, maar dat het aantal in onze gemeente snel gering was. Duidelijk werd hierdoor het belang van goede maatregelen door bedrijven in de vleesindustrie: vooral ook in de koude ruimtes. Het beeld is dat de medewerkers zorgvuldig met hun (thuis)situatie omgaan. De besmettingen zijn door de GGD snel en goed te traceren. Dat geeft mij vertrouwen. En ik hoop dat de inwoners die zich begrijpelijk ook zorgen maakten om deze berichtgeving, dit vertrouwen ook weer terug hebben.

Verder heb ik met plezier kennis genomen van de landelijke daling van het aantal besmettingen en dat deze daling zich doorzet. Hierdoor zijn voor een aantal sectoren nieuwe verruimingen van de maatregelen per 1 juli mogelijk. Zeer belangrijk voor mij is vanzelfsprekend de opheffing van het algemene verbod op evenementen. Hiermee wordt verdere verruiming voor het organiseren van evenementen (binnen en buiten) de komende maanden mogelijk. Uiteraard nog wel gebaseerd op het 1,5 meter afstand houden. Duidelijk is dat er meer ruimte komt voor lokale afwegingen. De komende dagen ontvang ik vanuit het Rijk een toetsingskader voor grote evenementen, waarna ook onze veiligheidsregio VNOG handvatten gaat aanreiken hoe hier concreet mee om te gaan. Zo moeten we onder andere bekijken wat deze aanvullende protocollen betekenen voor onze vastgestelde indeling voor evenementen in de gemeente Voorst.

Hoogtepunt van de week was de uitgestelde lintjesregen 2020. Alle burgemeesters reikten op vrijdag de lintjes uit. Het daadwerkelijke opspelden is hierbij verboden. Na de uitreiking van de onderscheiding aan Anton en Trees Haagen-van Gurp bij brasserie Korderijnk in Twello, ging de reis naar het huisadres van Dinie Mensink-Hekkert in Wilp-Achterhoek. In de namiddag waren Henk Marsman en Marien Ruisch aan de beurt in hun Dorpshuis in Voorst. Vrijdagavond ontvingen vervolgens Riek Mulder-Tiedink, Joop Jansen en Martin Buitenhuis hun onderscheiding in een corona-veilig ingericht Boshuis in Klarenbeek. Indrukwekkend wat deze vrijwilligers jarenlang, gesteund door hun familie, hebben gedaan voor de samenleving. In april 2021 hoop ik deze nieuwe decorandi tijdens de aubade toe te kunnen spreken en plein public.

Wilt u weten waarvoor deze waardevolle mensen de Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen? Kijk dan op voorst.nl/nieuws/artikel/lintjesregen-nog-even-zonder-lintjes

Jos Penninx

woensdag 8 juli

Deel dit bericht