Boekpresentatie met verrassende wending.

Bussloo- Afgelopen zondag na de boekpresentatie van het boek ‘Dagboek van een pastoor’, de vertaling van het kerkboek van Bussloo, geschreven door de tweede pastoor van de parochie Bussloo, pastoor Berk (1842-1907) met historische aanvulling van Milly Westerhuis, kreeg deze presentatie een verrassende wending.

Het kerkboek is nu een archiefstuk en werd geraadpleegd om de familiekroniek, over de familie Lokin, geschreven door Milly, compleet te maken.

De betreffende familie maakte generaties lang deel uit van de buurtschap Bussloo maar was ook in hoge mate betrokken bij de kerkelijke gemeenschap.

Vele schenkingen getuigen daarvan en pastoor Berk heeft ze nauwgezet vastgelegd in zijn dagboek.

Dat het met de schenkingen van de familie na hun vertrek niet gestopt was bleek, toen als aanvulling van de boekpresentatie een van de nazaten dhr. Drs. Harry Lokin het woord nam en zijn nog steeds verbondenheid met het kerkje van Bussloo tot uitdrukking bracht door een donatie van € 2000 aan het Bestuur van de ‘Stichting St. Martinus’ aan te bieden dit tot behoud van dit prachtige erfgoed. De tijd herhaalde zich.

Het boek ‘Dagboek van een pastoor, het ontstaan van het St. Martinuskerkje in Bussloo is nu verkrijgbaar bij boekhandel Oonk.

woensdag 22 november 2023

Deel dit bericht