Brandweg Twello

Twello- Zodra geld lenen niets kost wil de Gemeente Voorst vooral veel schulden maken en de komende generatie daarmee opzadelen. De heer Jonkman moet zo nodig een Randweg met tunnel aanleggen over Landgoed Het Hartelaer in verband met het blussen van branden in Twello. Hij maakt zo meer dan euro 20.000.000,-- op, en daarmee o.a. de reserves van de gemeente Voorst en met name het geld voor de jongeren. Een wispelturig standpunt gezien het verleden van D66.

​De brandweer was bij de brand in de Nijverheidsstraat in Twello niet snel genoeg ter plaatse om de brand te blussen. Achteraf wel goed, er verdween daarmee een gedeelte van een verpauperd gebied. Het had niets te maken met een ontbrekende tunnel aldaar, de brand was voor de spoorwegovergang.

De brandweer bestaat veelal uit vrijwilligers en zij moeten in de toekomst gewoon betaald worden volgens Europees recht zoals de professionele brandweermannen, anders mogen zij deze zware taken niet meer uitvoeren en stoppen zij mogelijk met dit werk. Een extra kostenpost. De vrijwilligers presteren nu al op het niveau van de profs en zouden bij gelijke betaling op gelijkwaardige voet staan.

Waarom wordt de brandweerkazerne naar de Zuiderlaan verplaatst, een verder weg gelegen locatie, nu zij meer in het centrum van het dorp staat? Als dat dan zo zij, is het een idee om een kleine dependance van de kazerne te maken in “Twello Noord”, om alvast de ergste nood te blussen over het spoor in geval van brand, in afwachting van groot uitrijden uit de nieuwe verder weg gelegen hoofdkazerne in Oost. En is er dan een tunnel nodig om de extra tijd te compenseren vanuit Oost.? Hoe vaak rijdt de brandweer in Twello eigenlijk uit?

Als er een tunnel komt voor de brandweer onder Het Hartelaer zullen de treinen moeten stoppen als er groot alarm is. Je kunt een trein toch niet door een gebied dat in brand staat sturen. Dus de telefoon rinkelt bij de NS. “Stop direct de treinen, groot brandalarm in Twello.”

Of denkt de heer Jonkman dat de brandweerwagens met luide sirenes door de tunnel rijden zonder overleg met de NS. De passagiers in de trein krijgen dan een hartverlamming, en de treinen, met name goederentreinen met levensgevaarlijke stoffen, rijden dan gemoedelijk door, en vliegen mogelijk ook nog even in brand.

Het zou goed zijn de bedrijven met vracht verkeer te verplaatsen richting de A1, waaronder De Engelenburg, zodat zij niet onnodig door het dorp rijden. Lichte industrie, zonder luchtvervuiling, stank overlast en verkeersonveiligheid, met lage bebouwing kunnen wel blijven en afgewisseld worden door woningen. Dit maakt een tunnel onder het Hartelaer tevens onnodig.

Huizenbouw in Noord, waar en wanneer komt deze er dan..? Huizen bouwen voor jongeren past daar overigens goed in. Hoeveel onderzoeken komen er nog na alle plannen van voorgaande jaren.

We zouden bezig moeten zijn om de natuur te beschermen en verantwoord met geld om te gaan en komende generaties met een reserve aan geld, in plaats van met een torenhoge schuld op te zadelen.

We zullen zien hoe we dit achterhaalde en ondoordachte voorstel, om een randweg met tunnel aan te leggen op Landgoed Het Hartelaer, afbranden.

Janneke de Vries

woensdag 2 juni 2021

Deel dit bericht