Buurtkerkdienst 7 oktober 2018

In de Protestantse kerk van Klarenbeek is er op zondag 7 oktober een buurtkerkdienst. Ditmaal werden bewoners van De Elizabeth Hoeve, Boterbloem, Duizendblad en Klaproos uitgenodigd om mee te denken over deze viering. Omdat de genoemde straten zich in relatief nieuwe wijken in Klarenbeek bevinden werd ook een thema in die richting gekozen, namelijk: ‘Mensen van een nieuw begin!’

In de kerk lezen we het verhaal van Noach uit het eerste Bijbelboek. Dat boek heet Genesis en betekent letterlijk ook: ‘het begin’! Nadat Noach, samen met alle dieren, de ark verlaten had en weer voet aan wal zette, sloot God een verbond met Noach. Dat verbond wordt bekrachtigd door de boog van trouw, de regenboog! God begint opnieuw met mensen!

Dus ook met u en met jou!

Van harte welkom op 7 oktober om 10.00 uur in de kerk aan de Woudweg! Voorganger is ds. Yvette Pors.

woensdag 3 oktober

Deel dit bericht