Collecte Leger des Heils

Twello-

In de week van 25 tot en met 30 november houdt het Leger des Heils in Twello de jaarlijkse huis aan huiscollecte. De collectanten zijn goed te herkennen: ze hebben een prachtig rode collectebus met het schild van het Leger des Heils erop en natuurlijk een volmacht waarop vermeld dat zij voor het Leger des Heils geld inzamelen. Deze keer is het ook mogelijk om van een QR-code gebruik te maken om te doneren. Ook dit jaar is er weer een grote groep inwoners uit Twello die ons helpt om deze klus te klaren. De opbrengst van de collecte is bestemd voor activiteiten met en voor inwoners van Apeldoorn en omgeving. Bijvoorbeeld voor de ontmoetingsplek ‘de Verbinding’ in Apeldoorn-Zuid waar wekelijks zo’n 130 mensen een aantal gezellige ochtenden met elkaar beleven, van een warme maaltijd genieten, komen lunchen of advies krijgen bij financiële of andere problemen. Mocht u de collectant hebben gemist en het werk van het Leger des Heils toch willen steunen dan is uw gift van harte welkom op NL51RABO0393115887 t.n.v. collecte Leger des Heils Apeldoorn.

woensdag 6 november

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws