Coronatijd binnen Klein Twello

Twello- In de voormalige basisschool aan de Maarten Trompstraat 2 in Twello ontwikkelt zich sinds vorig jaar de bruisende ontmoetingsplek Klein Twello. Hoe gaat het daar tijdens de corona-crisis?

Het bloeiende Klein Twello trok zich voor een groot deel ‘terug in de knop’. Veel activiteiten kregen op een andere manier invulling: bellen, beeldbellen, appen, e-mail… Tot half maart was het een komen en gaan van mensen maar toen kwam corona. Het koffieplein is gesloten om het risico op besmettingen te voorkomen. De grote wand in het koffieplein werd dichtgezet, waardoor de organisaties hun eigen ingangen, wandelroutes, keuken, toilet en werkruimtes hebben. Maar ook de inloop werd stop gezet, trainingen werden afgezegd, bijeenkomsten uitgesteld. Gelukkig bleef een deel van de dagbesteding van ABC de Cirkel en Mens en Welzijn Voorst wel draaien.

Ondertussen is de rust weer wat wedergekeerd en krijgen we weer meer vrijheden en ontstaat er langzaam weer meer leven binnen Klein Twello. De hoop is dat er weer snel een tijd komt dat het weer volop ‘leeft’ in Klein Twello en iedereen weer veilig binnen kan lopen voor een bakkie koffie, biljartje of gezellig praatje.

Binnen Klein Twello werken Mens en Welzijn Voorst, ABC de Cirkel, het projectteam #Zodus (Voorst onder de Loep) en de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Voorst samen. De verschillende organisaties vertellen:

Mens en Welzijn
De afgelopen maanden was het wat betreft aanloop erg rustig op Klein Twello. Minder bezoekers en minder personeel. Er waren enkele deelnemers voor de dagbesteding. Mens en Welzijn Voorst heeft de afgelopen tijd telefonisch en per e-mail contact gehouden met alle deelnemers in onze dagbesteding. Vanaf mei kwam hier het beeldbellen bij. Voor enkele mensen hadden we een noodopvang omdat zij anders nergens terecht konden. Natuurlijk kwamen de Companen als een geschenk: gratis tablets voor ouderen mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, het Ministerie van VWS en de Provincie Gelderland,. Dit maakt het voor veel mensen, vooral ouderen, mogelijk om op een gemakkelijke manier tóch contacten te onderhouden. Ook in deze Coronatijd. Dit bracht voor Klein Twello met zich mee dat we vanaf mei, naast de deelnemers aan de dagbesteding, ook aanloop kregen van mensen die een Compaan kwamen ophalen.

Inmiddels wordt het langzaam weer wat drukker in Klein Twello. En ook op het beweegplein zien we weer activiteiten. Zelfs meer dan voor de Coronatijd. Buiten Corona speelt hierbij natuurlijk ook het lekkere weer een rol. We vinden het fijn om onze collega’s, deelnemers en vrijwilligers weer te zien.

De komende tijd gaan we de dagbesteding in Klein Twello weer langzaam uitbreiden. Dat gaan we doen in kleinere groepen en op alle dagen (zodat we meer spreiden). We verwachten dat we voorlopig in kleinere groepen blijven werken. Op deze manier kunnen we de anderhalve meter afstand in acht blijven nemen. Iets dat we van belang vinden gezien onze oudere deelnemers. Zij lopen immers extra risico bij een eventuele besmetting. Ook gaan we weer bezoek ontvangen op afspraak. Inmiddels hebben we hiervoor ook de nodige maatregelen genomen zoals onder meer het plaatsen van schermen en flacons met desinfecterende gel.

Gemeente Voorst
Vanaf half maart werken bijna alle medewerkers van de gemeente vanuit huis. De trainingen in Klein Twello van Werk en Inkomen werden gestopt.
De collega’s van Voorst onder de Loep hielpen mee om er ondanks de corona-crisis wél voor onze inwoners te zijn: we startten belrondes en in de dorpen werden met ondersteuning vanuit de gemeente flyers verspreid. Ook gaven we mooie initiatieven een podium en brachten we vraag- en aanbod samen. We zorgden ervoor dat belangrijke informatie uit de samenleving werd gedeeld.

Het vanuit huis werken wordt steeds normaler. We videobellen veel en leren veel van deze tijd. Ook op afstand kunnen we van betekenis zijn en dat voelt goed. Toch missen we de onderlinge contacten met de andere organisaties en het gezellige praatje op het koffieplein wel. We hopen dat daar langzaam maar zeker weer meer ruimte voor komt. De gemeente blijft sowieso tot 1 september vooral vanuit huis werken. Natuurlijk zijn we ook vanuit huis goed voor iedereen bereikbaar. We bekijken of we vanaf 1 september activiteiten zoals de trainingen in Klein Twello weer kunnen opstarten.

ABC de Cirkel
Bij ABC de Cirkel hebben we er voor gekozen om de deuren van de dagbesteding open te houden, ook in coronatijd. Er veranderde al zoveel in de wereld dat de dagbesteding voor een aantal heel welkom was om de structuur in het leven vast te houden. Natuurlijk hebben we steeds de RIVM maatregelen opgevolgd.

Omdat het veel rustiger was dan normaal, hebben we wel de openingstijden aangepast. De ambulant werkers hebben vooral vanuit huis en telefonisch contact gehad met de inwoners, gelukkig is deze periode alweer achter ons en bezoeken we iedereen zolang we beiden gezond zijn.

woensdag 8 juli

Deel dit bericht