De Cultuurhistorische Atlas Voorst komt op 4 juni uit:  ‘VOORST!

Gemeente Voorst- We zijn vaak trots op de plek waar we leven en werken, maar wat weten wij nu eigenlijk echt van onze leefomgeving? Historische plekken geven een gebied een eigen identiteit, ze dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en trekken bezoekers en toeristen aan. Daarmee scheppen ze een sociale omgeving waar verder op gebouwd kan worden.

De oorsprong van het boek
Het initiatief voor dit Voorster boek is al meer dan 10 jaren oud en kwam destijds van de vakgroep Cultuurhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente Voorst. Miriam Schneiders was een krachtige motor achter dit initiatief.

Vertrekpunt van de cultuurhistorische atlas was de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart was in de eerste plaats bedoeld om gemeentelijke plannen te toetsen aan de aanwezige cultuurhistorische waarden. Nadeel van zo’n kaart is dat deze wat lastig toegankelijk is voor de gemiddelde inwoner. Daarom, zo was het idee, moest er ook een vertaling voor het grote publiek komen: een cultuurhistorische atlas. Daarmee kon het publiek de eigen leefomgeving ook beter leren kennen. Het boek moest ook kunnen worden gebruikt voor themalessen op scholen over natuur en cultuur. Ondernemers met affiniteit met de inhoud van het boek moesten inspiratie kunnen vinden voor hun activiteiten en (streek)producten. Het boek moest verder mensen van buiten een beeld geven hoe Voorst een bijzondere plek is geworden in de stedendriehoek Deventer - Zutphen - Apeldoorn.

Zoals zo vaak was de uitwerking van dit initiatief lastiger dan de droom, die er aan vooraf ging. Dat boek is er nu uiteindelijk, na al die jaren, gekomen, met maar liefst ruim 400 bladzijden vol interessante onderwerpen, thema’s, rijkelijk doorspekt met ervaringsverhalen van Voorstenaren.

Een wetenschappelijke gefundeerde, maar vooral toegankelijk geschreven en uiterst fraai vormgegeven publicatie, met heel veel foto’s, illustraties, kaarten en prenten.

De makers
Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Cultuurhistorie Voorst, die bij aanvang van de plannen door de gemeente in het leven is geroepen.

Deze stichting heeft hiervoor destijds ook een behoorlijke subsidie van de gemeente gekregen, waar later de nodige sponsorgelden aan zijn toegevoegd om dit boek nu tegen een niet te hoge prijs te kunnen aanbieden.

De Historische Vereniging Voorst heeft in opdracht van de genoemde stichting de uitgave gerealiseerd, in samenwerking met RAAP en de gemeente Voorst. Aan het boek hebben professionele historici (schrijvers) meegewerkt, allen met vanuit heden of verleden een band met Voorst, maar ook vrijwilligers van de Historische Vereniging Voorst zelf. De hoofd- en eindredactie werd verzorgd door Luuk Keunen (RAAP), ondersteund door een redactieteam vanuit de HVV en de gemeente.

Over de inhoud
De Cultuurhistorische Atlas bevat 30 hoofdstukken die in drie delen te categoriseren zijn. Het eerste deel bevat het chronologische verhaal over de landschapsgeschiedenis van de gemeente Voorst vanaf de ijstijden tot het heden. In de volgende hoofdstukken van het boek staat het huidige landschap centraal. Welke typen landschap heb je in de gemeente Voorst, hoe herken je ze en hoe zie je hoe ze zijn opgebouwd? Het boek gaat daarna in op veel maatschappelijke en historische thema’s, die de gemeente kleur hebben gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: oorlog en vrede, economische ontwikkeling en handel, onderwijs, medische zorg, immigratie, religie en de geschiedenis van recreatie in de gemeente. Bij een groot aantal hoofdstukken staat een persoonlijk verhaal van inwoners van de gemeente Voorst, die de beschreven ontwikkelingen nog hebben meegemaakt.

Presentatie eerste boek

Op 4 juni zal tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis het eerste boek worden aangeboden aan de burgemeester van Voorst, Paula Jorritsma-Verkade. Zij is daarnaast één van de auteurs van het boek. Na deze presentatie zal het boek direct voor iedereen beschikbaar komen.

Verkrijgbaarheid

Het boek komt uit in een oplage van 2.000. Bij voorinschrijving zijn reeds meer dan 500 boeken verkocht. De bestelde (en betaalde) boeken ‘VOORST! Een cultuurhistorische atlas van een veelzijdige gemeente tussen Veluwe en IJssel’, zijn in de week van 3 – 7 juni op diverse locaties in de gemeente Voorst af te halen:

Twello: Bibliotheek, Marktplein 11 11 op 4 en 11 juni van 15.30 – 17.00 uur

KKlarenbeek: Multi Functioneel Centrum, Bosweg 12 op 4 juni van 18.30 – 19.30 uur

Terwolde: Dorpshuis, Bandijk 31Vaassenseweg 3a, op 5 juni van 18,30 – 20.00 uur

Voorst: De Benring, Tuinstraat 51 op 5 juni van 17.00 – 19.00 uur

Op deze momenten en locaties zijn de boeken ook te koop.

Tijdens de presentatie week van 3 – 7 juni is er een bijzondere aanbieding.

Vanaf 8 juni zijn de boeken voor € 34,90 te koop bij de boekhandels Oonk in Twello, Broekhuis in Deventer en Boek en Buro in Zutphen en bij Voskamp Textiel in het dorp Voorst.

Daarnaast kan het boek ook gekocht worden op het kantoor van de

Historische Vereniging Voorst, Dorpsstraat 11a in Twello (op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend) of besteld via www.historischeverenigingvoorst.nl

Voor vragen staat het emailadres info@historischeverenigingvoorst.nl open.

Foto: Atlas

Foto kaart: uitsnede kaart, bron kadaster, kort voor WOII

woensdag 29 mei 2024

Deel dit bericht