De Grote Noordijk weer een echte landgoedparel aan ‘poort van Twello’

Twello- Landgoed De Grote Noordijk in Wilp zijn allure van weleer teruggeven. Met dit doel begon de familie Strick van Linschoten (eigenaar) in 2016 samen met Age Fennema van De Rentmeesters Coöperatie met het maken van een plan. Acht jaar later is deze doelstelling dankzij de onvermoeibare inzet en bijdragen van vele personen en partijen bereikt. Door Rudi Hofman

In het bijzijn van een groot aantal genodigden, knipte burgemeester Paula Jorritsma-Verkade vrijdagmiddag een lint door dat aan twee luiken voor de entree van het fraai gerestaureerde Grote Huis was gespannen. Vervolgens werd de eeuwenoude bel op het dak geluid. Hiermee was de oplevering van De Grote Noordijk een feit.

Hevige regen na zonnig begin
Daarna mocht iedereen alle vertrekken van het Grote Huis bewonderen, een kans die vrijwel niemand zich liet ontnemen. Gelijktijdig begon buiten de feestelijke receptie die door plots hevige regenval deels in het water viel. En de bijeenkomst op het landgoed aan de ‘poort van Twello’ - maar liggend op Wilps grondgebied - was nog wel zo zonnig begonnen.

Gastvrouw Hester Taverne-Strick van Linschoten, een van de absolute kartrekkers van het project, dankte in haar toespraak alle hoofdrolspelers uitvoerig. Van aannemer Authentiek Bouw tot Mulder Installatietechniek en van De Rentmeesters Coöperatie en Het Nationaal Restauratiefonds tot de provincie Gelderland en de gemeente Voorst.

Lof voor vrijwilligers
Een speciaal woord van dank richtte de gastvrouw aan het groepje vrijwilligers dat elke maandag maai- en andere tuinonderhoudsklussen verricht ‘om het geheel zo mooi te maken zoals het is’. Zij schetste verder in het kort wat er allemaal nodig is geweest om tot dit ‘fantastische resultaat’ te komen.

Naast de restauratie van het Voorhuis zijn ook het voormalig Tuinmanshuis, het Koetshuis en het Melkhuis en Vijverhuis gerestaureerd. De twee laatstgenoemde bevinden zich achter het Grote Huis en worden net als het Tuinmanshuis door huurders bewoond. Voor de huurders is een dichte kapschuur gebouwd als parkeerplaats en berging.

Het Koetshuis heeft een B&B-bestemming gekregen, maar wordt nog niet als zodanig gebruikt. Vooralsnog komen de vrijwilligers hier wekelijks samen. Bij de oplevering was in dit pand een diapresentatie te zien die een mooi en gedetailleerd beeld gaf van de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden.

Financieringsmogelijkheden
Dat de uitvoering van dit meerjarenproject een heel kostbare aangelegenheid is, spreekt voor zich. Om dit financieel mogelijk te maken, heeft de familie Strick van Linschoten gebruikgemaakt van bestaande financieringsmogelijkheden zoals een lening van Het Nationaal Restauratiefonds.

De gemeente Voorst was bereid mee te werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan om het Grote Huis drie woonbestemmingen te geven. Daarnaast kreeg de familie van de gemeente toestemming om aan de andere zijde van de H.W. Iordensweg drie bouwkavels uit te geven; twee volgens een erfpachtconstructie en de derde kavel is verkocht.

Aan deze zijde van het landgoed wil Hester Taverne-Strick van Linschoten dit najaar beginnen met het aanplanten van een voedselbos. Zij vertelde dat zij hiervoor een cursus heeft gevolgd. De moestuin wordt momenteel in ere hersteld.

Verdienmodel
De familie Strick van Linschoten is terecht trots op haar fraai opgeknapte landgoed aan de rand van Twello. Burgemeester Jorritsma-Verkade was ook onder de indruk: “Ik was hier tweeënhalf jaar geleden op bezoek tijdens mijn kennismakingsronde en als je ziet hoe het nu is, dan is dat echt een heel groot verschil. Het is belangrijk dat erfgoed bewaard blijft en dat er ook een verdienmodel wordt gevonden om het in stand te kunnen houden.”

woensdag 5 juni 2024

Deel dit bericht