De Nijenbeek in huis Sonnenberg

Voorst- De ruimte in huisje Sonnenberg, zoals het informatiecentrum bij de Nijenbeek heet, was zaterdag helemaal bezet. Ruim veertig belangstellenden werden namens Landgoed De Poll van harte welkom geheten door mevrouw A. van Lynden.

Bert van de Zedde hield een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van De Nijenbeek juist op deze plek. Na een korte pauze vertelde Cees Raaijmakers van aannemingsbedrijf Nico de Bont over het plan van aanpak en de complexe uitvoering van conservering van de ruïne. De voorbereidingen en consolidatiewerkzaamheden werden met beelden van ‘voor’ en ‘na’ compleet in beeld gebracht.

Met ingang van 1 juli zal de ruïne de Nijenbeek van binnen voor het eerst beperkt worden opengesteld voor kleine groepen met een gids. De bezichtigingen worden gekoppeld aan de voorlichtingsactiviteiten in Huisje Sonnenberg. Voor het geven van voorlichting en het gidswerk is de Vrijwilligerswerkgroep De Nijenbeek opgericht. De Oudheidkundige Kring Voorst en Voorster Belang hebben aan de basis gestaan van de oprichting van deze vrijwilligersgroep en brengen hun deskundigheid in.

woensdag 10 mei 2017

Deel dit bericht