De Wingerd prijst zich gelukkig met ‘Bibliotheek op School’

Twello- Vorige week woensdag vond de contract ondertekening plaats van de ‘Bibliotheek op School’ bij basisschool de Wingerd, welke werd gevolgd door de officiële opening van de Bibliotheek door burgemeester Jos Penninx. In de gemeente Voorst hebben bijna alle scholen een Bibliotheek met uitzondering van de Oase en de Kleine Wereld. Samen met het onderwijs staat de Bibliotheek voor leesplezier. Een leesconsulent zorgt namens de bibliotheek voor een ruime en gevarieerde collectie boeken op school. Zij verzorgt daarnaast activiteiten in de groepen om het lezen te stimuleren en heeft aandacht voor mediawijsheid.

Alle leerlingen van de school worden lid van de bibliotheek, zodat ouders met hun eigen kind de bibliotheek kunnen bezoeken. Dit stimuleert het thuislezen. Het hele jaar door zijn leesconsulenten wekelijks op de scholen voor het aanbieden van leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten.

Op steeds meer basisscholen in de regio is tegenwoordig een Bibliotheek op school aanwezig: een moderne bibliotheek op de basisschool, met een eigen leesmediaconsulent van de bibliotheek en een actuele collectie boeken. De Bibliotheek op school brengt lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij kinderen. Van de kleintjes tot de achtste groepers en van veellezers tot kinderen met leesproblemen: ze vinden allemaal hun boeken in deze moderne schoolbibliotheek. Aan de basisschool is ook een leesmediaconsulent van de bibliotheek verbonden, die het onderwijs mede ondersteunt.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheek en basisschool structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

woensdag 10 oktober

Deel dit bericht