Definitief Inrichtingsplan openbaar gebied tussen gemeentehuis en school De Wingerd

Het is april 2021 wanneer diverse belangengroepen aan de bel trekken bij het gemeentehuis. Dit naar aanleiding van onder andere informatie in het Voorster Nieuws van 7 april omtrent de herinrichting van het gebied tussen gemeentehuis en De Wingerd. Veel reacties, evenzoveel meningen met daarbij verschillende belangen. Inmiddels is het plan definitief en zijn we benieuwd naar het eindresultaat.

Door Jos Bosch

We spreken telefonisch met Ed Bakx. Hij is de projectleider en informeerde ons de laatste jaren veelvuldig en enthousiast over de diverse ontwikkelingsfasen van het gemeentehuis. Daarbij bogen wij ons over de diverse tekeningen met uitleg. Inmiddels zijn de contouren van het gemeentehuis weer wat meer zichtbaar. De voormalige open plek, waar nu onder meer de raadszaal wordt gesitueerd, maakt duidelijk dat het allemaal ‘anders’ gaat worden. En juist die essentiële veranderingen zijn ook de uitdaging voor de ontwikkelingen rondom het gemeentehuis.

Diverse belanghebbenden

De eerste reacties op de openbare plannen volgen 8 april, een dag na publicatie. Direct omwonenden melden, dat zij niet zijn betrokken en geïnformeerd. ‘Wij zijn in de basis niet tegen een herinrichting van het veld maar willen hier graag meedenken en mee praten’ aldus een schrijven aan de gemeenteraad van Voorst. Er volgen verdere berichten uit de buurt, maar ook van ouders van de schoolgaande kinderen. Uiteraard is de school zelf ook een belanghebbende én … het gemeentehuis.

Collectief overleg

Er wordt doorgepakt vanuit het gemeentehuis en er volgt een eerste overleg op 21 april. Daarbij aanwezig wethouder van der Sleen en projectleider Bakx vanuit de gemeente. Voorts zijn afgevaardigden aanwezig namens De Wingerd, de MR, buurtbewoners en ouders. Gezamenlijk wordt het proces doorlopen alsmede de uitwerking van het plan. Er zijn verschillen van meningen en duidelijke constateringen; buurt en ouders zijn onvoldoende meegenomen in de plannen, parkeerplaatsen zouden moeten minderen, bewegen & sporten zouden topprioriteit moeten hebben. Wethouder van der Sleen geeft aan dat het proces tot aan het plan geen schoonheidsprijs verdient en dat belanghebbenden eerder bij de ontwikkelingen betrokken hadden moeten worden.

Het vervolg

Een vervolgoverleg is er al op 12 mei waarbij een aangepast plan wordt gepresenteerd door wethouder en projectleider. Er zijn complimenten richting de gemeente omdat ze laat zien dat ze de zorgen van ouders en buurtbewoners serieus neemt. Voorts wordt nogmaals gemeld, dat de aanwezigen niet iedereen vertegenwoordigen (ouders en buurtbewoners). Niet over alles is overeenstemming en daarbij hebben buurtbewoners ook zelf een plan uitgewerkt. Het blijkt dat dit plan praktisch niet uitvoerbaar is. Het zou er zelfs toe leiden dat men opnieuw moet beginnen met het gehele integrale ontwerp van gebouw en buitenruimte in verband met hun onderlinge relatie. Dit is niet realistisch vanwege de planning en vanwege de al gedane aanbesteding.

Het totaalplan

Projectleider Ex Bakx: “Het is een totaalplan waar je niet zomaar een apart plan van kan maken. Alle reacties zijn opgeteld.” Als pijnpunt noemt hij onder meer, dat waar de ene vraagt of alle parkeerplekken niet weg kunnen, een ander zich juist afvraagt of er niet te weinig plekken zijn. Weer anderen zouden liever zien, dat er rond gereden kan worden als een soort ‘kiss & ride. “We hebben toegewerkt naar een definitief plan, alles is erin gebracht dat naar voren kwam, maar we hebben niet alles kunnen verwerken. We hopen dat iedereen dat snapt. Je hebt met tegengestelde belangen te maken” aldus Ed Bakx.

Publieke functies, verblijfsfuncties en recreatiefuncties. Er wordt gefietst, jongeren passeren op weg naar school, anderen wandelen in de omgeving of moeten hun auto kunnen parkeren om het gemeentehuis te bezoeken. “Eigenlijk is het een drie-vier-vijf dimensionale vertaling. Vanuit ieder belang kijk je vanuit een eendimensionaal plan, maar we moeten álles bezien” concludeert de projectleider.

De vernieuwbouw van het gemeentehuis vordert gestaag. Oplevering zal naar verwachting in de loop van 2022 plaatsvinden.

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht