Diamanten bruidspaar in Wilp

Wilp- Gerrie (83jr.) en Joop (86jr.) van de Kamp gaven elkaar 60 jaar geleden op 27 oktober 1960 het jawoord in de N.H. kerk in Bennekom. Beiden zijn daar geboren en getogen.

Joop is boerenzoon. Hij ging na de landbouwschool thuis op de boerderij aan het werk.

Gerrie was zijn buurmeisje en ook een boerendochter. Zij ging na de huishoudschool o.a. als huishoudelijke hulp bij Joop thuis aan het werk.

Naast het werk waren de catechisaties en de christelijke jongeren vereniging hun uitjes. Zo kregen zij steeds meer oog voor elkaar.

Na 5 jaar verkering besloten Joop en Gerrie om op zoek te gaan naar een eigen boerderij. In Bennekom waren daar geen mogelijkheden voor. Op beider ouderlijke boerderijen waren namelijk meerdere opvolgers.

Een zoektocht door het hele land volgde. Uiteindelijk kwam Boerderij de Elshof van de familie Harmsen in Wilp op hun pad. Deze boerderij was gebouwd in 1737. Er waren 12 koeien, een oude lege varkensschuur, een aantal kippen en 9 hectare grond.

De deal was gauw gesloten en de bruiloft werd gepland op 27 oktober 1960. Twee dagen na de bruiloft togen ze met een grote veewagen vol spullen naar het onbekende Wilp.

Dat was wel even wennen voor het jonge paar. Zo tussen allemaal vreemde mensen die ook nog eens in een heel ander dialect praatten. Maar gelukkig werden Joop en Gerrie goed ontvangen door de familie Harmsen en door hen fijn geholpen met de inburgering.

Na een jaar werd hun eerste zoon geboren en daarna volgden er nog 2 dochters en een zoon.

In 1971 werd de oude boerderij gesloopt en vervangen door een nieuw huis met een ligboxenstal. Ook werden er in de loop der jaren varkensschuren bijgebouwd en verbouwd om maar met de tijd mee te gaan en zo uit te breiden.

In hun vrije tijd waren Joop en Gerrie lid van diverse verenigingen en besturen, zoals het kerkkoor, de hervormde vrouwengroep en de GMvL. Beiden hebben ze, om de beurt, nog vele jaren in de kerkenraad van de NH kerk van Wilp gezeten.

Toen ze met pensioen gingen is de boerderij overgenomen door hun jongste zoon. Gerrie en Joop verhuisden naar een huis iets verderop in de straat. Joop bleef gewoon aan het werk en vandaag de dag doet hij nog steeds zijn dingetjes op de boerderij. Gerrie daartegen is druk met hun eigen huis en tuin en vermaakt zich met handwerken, lezen en oppassen.

In de loop der jaren breidde het gezin van de Kamp zich uit. De 4 kinderen kregen met hun partners 9 kleinkinderen. Inmiddels zijn er ook 8 achterkleinkinderen.

Een groot feest heeft nog niet plaatsgevonden, maar dat hopen Joop en Gerrie later nog in te kunnen halen.

woensdag 28 oktober

Deel dit bericht