Gebarenles bij kdv Smallsteps ‘t Kwetternest

TWELLO-

Bij kinderdagverblijf Smallsteps ’t Kwetternest krijgen de kinderen komende 5 weken gebarenles. Gebaren is leuk en leerzaam voor iedereen. Als je gesproken taal ondersteunt met gebaren, stimuleert dat de communicatie en dat is goed voor de taalontwikkeling. Lotte & Max komen op bezoek en ze nemen mee; poppen, oefenfilmpjes, trainingen, lesmateriaal en een theatervoorstelling. Het hele team krijgt een cursus gebaren (NmG) en poppenspel. Samen met de poppen Lotte en Max gaan ze de kinderen uitdagen deze periode elke dag gebaren te leren. Wij geven ook elk kind een gebarenoverzicht mee naar huis om te oefenen en op ons videoplatform staan leerzame themavideo’s. Er wordt in 5 weken toegewerkt naar een theatervoorstelling voor ouders, kinderen en belangstellenden! Elke week leren de kinderen een liedje uit de voorstelling en elke dag een gebaar uit dat liedje; “het gebaar van de dag”. Er zijn allerlei activiteiten rondom de thema’s gepland om steeds opnieuw een gelegenheid te creëren de gebaren te herhalen. Wil je meer weten over dit initiatief of de theatervoorstelling? Neem dan contact op met locatiemanager: Jessica Rattink, te bereiken via: kwetternest@smallsteps.nl.

woensdag 15 januari

Deel dit bericht