‘Gemeente Voorst heeft goud in handen!’

Gemeente Voorst- Het was een boeiend experiment en een bijzondere ervaring. Zo kunnen de voorbereidingen en het uiteindelijke evenement van 25 september 2022 kort worden samengevat. Het project dat jaren geleden al op de lessenaar lag maar door het welbekende virus moest worden uitgesteld, kon eindelijk worden uitgepakt als Muziek Experience Voorst. Samen met initiatiefnemers Wim Bolink en Godelieve Riezebosch blikken we terug en kijken vooruit. Door Jos Bosch

‘Muziek Experience Voorst, what’s yours?!’ Met die titel en slogan werd het muzikale evenement na de zomervakantie van vorig jaar zichtbaar gemaakt. De website muziekexperiencevoorst.nl werd gevuld en tickets konden zelfs online worden besteld. De deelnemende muziekorganisaties maakten eigen korte videoproducties en deelden die op social media. In deze krant werden wekelijks korte artikelen geplaatst over de deelnemers.

Muzikale kwaliteit in gemeente Voorst

Het idee ontstond destijds bij Wim Bolink, toen hij werd uitgenodigd voor een muzikale bijeenkomst in de Multizaal van sportcomplex Jachtlust in Twello. “Het was een fantastische avond maar ik vroeg me af wie er nou in die zaal zitten? Incrowd, familie, mensen die al verbonden zijn met de vereniging. Blijkbaar weten bewoners van gemeente Voorst niet welke kwaliteiten we allemaal hebben.” Wim zou het mooi vinden om veel meer mensen kennis te laten maken met muziek, maar hoe pak je dat aan?

Wim: “Je moet zoiets sowieso niet in je eentje doen, want waar liggen de valkuilen? Daarom zocht ik contact met Godelieve Riezebosch. We kenden elkaar vanuit de bestuursperiode van De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst in de tijd dat Godelieve nog deel uitmaakte van het bestuur.” Godelieve: “Aangezien ik geen chef lege dozen wilde zijn heb ik gekeken of er behoefte was aan cultuur. Tijdens mijn bestuursperiode bleek namelijk dat cultuur moeilijk was vlot te trekken. Toen Wim kwam, bleek er toch wel behoefte te zijn aan cultuur.”

Het plan in ontwikkeling

Hoe ga je als ‘muzikale leek’ het plan verder vorm geven? “Vanuit persoonlijke titel ga je dat niet bereiken” aldus Wim. Dus werd er door hem en Godelieve gekeken naar de muziekorganisaties binnen de gemeentegrenzen. Godelieve: “We keken ook gelijk of we de muziekschool erbij konden betrekken, maar dat was te hoog gegrepen.” Wim: “Dus hebben we alleen gekeken naar de zes muziekverenigingen. Opvallend vond ik het dat die verenigingen geen of weinig contact hebben met elkaar.”

De muziekverenigingen werden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst en alle verenigingen waren vertegenwoordigd. “Ze hadden voor mijn gevoel niet door, maar wat dan te doen? Dat was een proces van drie tot vier vergaderingen” aldus Wim. “Het was heel vrij en ongrijpbaar, Verenigingen hadden moeite om de gedachten vorm te geven en het was meer dat we moesten vertellen wat te doen” vult Godelieve aan. Wim: “We spraken onder meer over wat muziek eigenlijk is? Wat doet muziek met je en waar kan muziek allemaal voor zorgen? Ik vond het verrassend dat tijdens een latere vergadering de verenigingen aangaven graag met elkaar te gaan werken!”

Draagvlak en medewerking scholen

De langere periode van vergaderingen door de onderbreking vanwege bijvoorbeeld lockdowns droeg er mede aan bij, dat er veel wisselingen van mensen waren tijdens vergaderingen. Sommige discussies moesten daarvoor nog wel eens opnieuw worden gevoerd. Maar de opkomst tijdens de vergaderingen was hoog, iedereen wilde bijdragen en had een positieve insteek richting de einduitvoering. “Er waren in aanvang zorgen over geld, maar Wim en ik gaven direct aan dat wij dat zouden regelen. We hadden onze lijntjes en gingen ook samen de boer op” aldus Godelieve. Wim: “Vanuit gemeente Voorst was er veel draagvlak en medewerking, ze vonden het een fantastisch initiatief! En vergeet niet dat de gemeente ook subsidies verstrekt aan de verenigingen.”

Qua deelname werd er ook gekeken naar het voortgezet onderwijs en daarop werd in aanvang positief gereageerd. Godelieve: “De jongeren waren sowieso onze doelgroep, want middels de experience wilden we juist hen ook bij muziek betrekken. Ons gedachtegoed werd door de scholen omarmd.” Maar toen door de corona-periode het evenement naar september 2022 werd verplaatst waarbij ook de verbouwing van Jachtlust een rol speelde, paste dit niet in het rooster van de scholen.

De concrete contouren worden zichtbaar

De initiatiefnemers waren bang dat na de periode van corona, het project niet meer van de grond zou kunnen komen. Wim: “We zaten op een vijfje/zesje en kwamen ook op het punt dat we muzikale leiding moesten gaan zoeken. Want het ging ons er juist om dat mensen in de gemeente Voorst zouden ervaren hoeveel muzikale kwaliteiten we binnen de gemeente hebben.”

Wim vervolgt: “Toen kwamen we bij cultuurcoach Kim Arntzen en jou terecht Jos. We waren blij met jullie, want er kwam een stukje professionaliteit in de organisatie en we konden ook zaken uit handen geven.” Diverse vergaderingen volgden en de Muziek Experience kreeg concrete vormen, het enthousiasme van de verenigingen bleef groeien en kende uiteindelijk een spetterende uitvoering op de 25e september van 2022.

Muziek Experience Voorst – het vervolg

Gelukkig wisten heel veel mensen Jachtlust te vinden op de 25e september, al vonden Wim en Godelieve het heel spannend omdat je niet weet hoeveel mensen er uiteindelijk het evenement zullen bezoeken. Een prachtige aangeklede zaal met sfeerverlichting en mooie groenvoorziening dankzij Ten Kate flowers & decorations. Qua bezoekersaantal viel het wat tegen, er was op meer gehoopt. “Het heeft in onze ogen niet datgene gebracht wat we hadden verwacht, maar er is wel veel in beweging gekomen. De muziekverenigingen vonden het super en muzikaal was het hoogstaand” aldus Wim en Godelieve.

“Gemeente Voorst heeft goud in handen, maar daarvoor moet er wel veel blijven gebeuren.” Daarmee doelen de initiatiefnemers op de muziekverenigingen die nu zelf aan het roer komen te staan voor een volgende editie, mogelijk al in het jaar 2024. Verenigingen die sowieso flink aan de weg moeten timmeren voor zichtbaarheid en voortbestaan en zich ook vragen stellen, hoe dit in de toekomst te doen. “Verbinding is een sleutelwoord, onze hoofd-sponsoren ondersteunen die visie volledig.

woensdag 18 januari 2023

Deel dit bericht