Gemeentehuis begint een nieuw gezicht te krijgen

Het gemeentehuis aan de Iordensweg gaat deze maand de deuren sluiten. Vrijwel alle disciplines én de politie verhuizen naar het tijdelijk onderkomen aan de Hietweideweg, het gebouw van het voormalig Veluws College. Na de nodige sloopactiviteiten en bouwvoorbereidingen, zal najaar 2020 de renovatie dan echt van start gaan en zoals het er thans naar uit ziet, zal volgens planning maart 2022 het gerevitaliseerde gemeentehuis in gebruik kunnen worden genomen.

Het beeldend voorontwerp

Het voorontwerp geeft een globale voorstelling van het bouwwerk, dat zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten. Zó werd deze fase gepresenteerd tijdens de persmeeting van dinsdag 28 januari. Het is vooral een tastbare fase na het eerdere schetsontwerp, waarbij de tekeningen thans een meer duidelijk beeld geven van het toekomstige aangezicht. Maar ook alles wat zich in het gemeentehuis zal bevinden, krijgt een meer definitieve plaats.

De natuur naar binnen

Eerlijk, no-nonsense, robuust, stoer, duurzame en natuurlijke materialen, veel natuurlijk licht en de natuur naar binnen halen. Dat zijn in hoofdlijnen de resultaten van een aantal inspiratiebijeenkomsten, waarbij ambassadeurs uit alle geledingen van het gemeentehuis zorgden voor ‘de gewenste look en feel’ op de toekomstige werkplekken.

De resultaten sluiten vrijwel naadloos aan bij de visie van gemeente Voorst, waarvoor zij in 2019 werd geprezen door het winnen van Entente Florale Europe. Groen, natuurlijk, open, passend in het landschap, geheel van deze tijd maar met een scherp oog voor de historie.

Landschapsvisie

In een eerdere fase werd al aangegeven, dat de entree van het gemeentehuis zal worden verplaatst naar de noordzijde van het gebouw. ‘Bezoekers vriendelijk’ en met een meer natuurlijke inpassing in het landschapsontwerp. De raadszaal en trouwzaal, thans aan het oog onttrokken doordat deze aan de achterzijde van het gebouw zijn geplaatst, komen in het nieuwe gemeentehuis aan de voorzijde te liggen, in directe en zichtbare verbinding met de buitenwereld. Passende groenvoorzieningen en waterpartijen versterken het landelijk karakter en staan symbool voor de diverse dorpskernen.

‘Hempcreed’

“Het gemeentehuis van Voorst is het eerste grote gebouw, waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van hempcreed, oftewel kalkhennep” aldus gemeentelijk projectleider Ed Bakx”. De toepasbaarheid en duurzaamheid ervan worden thans onderzocht. Daarvoor zijn onder meer platen van dit natuurlijk materiaal geplaatst aan de gevels van het huidige pand, op alle zijden van het gebouw. Ook wordt er gekeken naar bijvoorbeeld woningen, waar bij de bouw kalkhennep is toegepast. “Het moet niet zo zijn, dat we binnen nu en vijf jaren verkleuringen gaan krijgen of op andere wijze veel onderhoud moeten plegen” aldus Ed Bakx. Hij refereert aan bijvoorbeeld de grindtegels in het huidige gebouw. Deze moeten met enige regelmaat worden schoongemaakt, omdat ze door de seizoenen toch worden aangetast.

Hergebruik

Circulair bouwen is geheel van deze tijd. In die visie past het ook om te bezien, in hoeverre de huidige materialen al dan niet kunnen worden gebruikt bij de renovatie. Wethouder Hans van der Sleen noemt bijvoorbeeld de klinkers in de huidige bestrating, welke een tweede leven kunnen krijgen in het nieuwe plan. “Het zijn prima stenen die zonder meer kunnen worden hergebruikt” aldus de wethouder. Dat dergelijke toepassingen ook kostenbesparend werken spreekt voor zich. Hoewel de ontwerptekening van de noordzijde veel verharding laat zien, is het wellicht raadzaam dat wethouder van der Sleen nog even advies gaat inwinnen bij zijn collega Arjen Lagerweij. Deze laatste is een groot voorvechter van het reduceren van verstening in de vele woonwijken van gemeente Voorst. Al zal natuurlijk groen wat meer zorgen voor natte voeten, 100% natuurlijke kokosmatten bij de entree zijn dan het antwoord.

woensdag 5 februari

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws