Goede (gemeente)raad is duur?!

Twello- Wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft, mag gemeente Voorst 1,8 miljoen euro uit gaan geven aan het pand Domineestraat 14-16 te Twello. Doel: woonruimte voor statushouders en vooruit, er mag ook een Nederlands gezinnetje wonen. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiger wordt nu ook projectontwikkelaar. Door Jos Bosch

Het dreunt nog flink na in het gemeentehuis na het debacle ‘Project Engelenburg’, waarbij het college meende om achter de rug van goedwillende ondernemers langs een halletje in te ruimen voor 60 jonge gevluchte broekies. Die ondernemers sloegen de handen ineen en dat hád het college kunnen wéten! Wanneer je connecties met ondernemers en inwoners respecteert.

Wethouder Wormskamp vond het vervolgens fijn dat de bezorgde ondernemers het gesprek aangingen op het gemeentehuis en noemde dit een mooi voorbeeld van democratie. Een bijzondere opmerking uit monde van iemand die überhaupt niet het voornemen had om het gesprek aan te gaan. Niemand diende immers weet te hebben van de snode plannen?

Het oude postkantoor
Vóóraf aan dit debacle was er de gemeenteraadsvergadering van maandag 30 oktober. Eén van de gespreksonderwerpen is het plan om het pand Domineestraat 14-16 alias ‘het oude postkantoor’ in Twello aan te kopen. In dit pand kunnen dan drie statushouders gezinnen worden gehuisvest en okay, er mag ook een ‘Nederlands’ gezin komen wonen.

De aankoopprijs van het pand is 7 ton, de 1,1 miljoen is voor De Grote Huisverbouwing. Dit kijkcijferkanon is een mooi voorbeeld van koopmansgeest, aldus gemeenteraadslid Arjen Lagerweij van GemeenteBelangen.

‘Een ge-wel-dig plan’
“We vinden het een ge-wel-dig plan” aldus Lagerweij en hij roemt daarbij deze werkwijze uit het verleden, waarbij altijd aan de opgaaf kon worden voldaan. Chauvinisme is GemeenteBelangen niet vreemd, vechtlust en doortastendheid evenmin. Politiek bedreven gingen ze een jaarlang in de aanval om de nieuwe coalitie te kraken, nu proberen ze het met stroop.

Ook raadslid Wim Vrijhoef van D66 vindt het plan een ‘geweldig goed voorstel’. De aankoop is volgens Vrijhoef probleemoplossend. “Klein beetje problematiek van de statushouders” en “maar niet gebruik maken van woningen van de woonvereniging”. ‘Klein beetje’ meneer Vrijhoef, u bedoelt een extreem dure druppel op de gloeiende plaat?

Zijn tweede punt wordt door meer partijen terecht genoemd. Er is woningnood en we willen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Project Domineestraat laat het overig huuraanbod ongemoeid en dat blijft dus beschikbaar voor ‘alle anderen’.

Hoe verkoop ik dit aan de inwoners?
Maar zowel Lagerweij als Vrijhoef benoemen ook het probleem ‘hoe verkoop ik dit aan de inwoners?’ Vrijhoef heeft dé oplossing, want het is simpel. De kosten zijn maar 450 ton per appartement en dat is straks in de vrije markt goed te verkopen. Daarnaast flink huur vangen in de tussentijd en zie daar, een verdienmodel waar iedere burger ‘ja’ op zegt.

Het CDA heeft er geen (extra) woorden voor, zó goed vinden zij het plan. De inwoners nog even een mooi verhaal op de mouw spelden en gáán. Op de motie van VVD-Liberaal2000 om samen te werken met de dorpsbelangenverenigingen heeft de fractievoorzitter een ademloze monoloog als antwoord, die wij voor de lezer in mootjes … ehm … stukjes hakken.

‘Inefficiëntie en ondermijning’
CDA fractievoorzitter Wolff van Wülfing verheft zich bóven het volk. “In sommige gevallen kan overmatige participatie of participatie met dorpsbelangenverenigingen leiden tot inefficiëntie en ondermijning van professioneel bestuur” aldus deze Wolff in schaapskleren.

Dan nu het hoogtepunt: “Uiteraard moet je de burger wel voor blijveh … eh … lichten en ehm, ja, alle respect voor de dorpsverenigingen” predikt de fractievoorzitter. Lastig uit te spreken eh ehm eh ehm, want voorlichten is nu juist niet de bedoeling! Dát heeft het college immers bewust nagelaten! Of stamelde raadslid Wolff van Wülfing (was de tekst wel van zijn hand?), omdat hij wél wist wat er op Engelenburg stond te gebeuren?

Overige reageerders
We maken het rijtje reageerders op het woningplan Doministraat verder af. PvdA-GroenLinks laat uit monde van raadslid Moleman weten zich heel erg te kunnen vinden in D66 en GB (dat bedoel ik, de stroop werkt …), hoewel de partij moest slikken over de hoogte van het krediet en nee, het verbouwen is ook geen snelle oplossing (maar stroop is lekker zoet). Het is een mooi monumentje om op te knappen en ‘misschien’ een goede investering. De partij heeft kennelijk wel financiële bedenkingen, maar kan niet rekenen?

Raadslid Hak van de SGP vaart z’n eigen koers en toont misschien wel het meeste intellect. Hij begrijpt de weg van het college, meent dat het project financieel wel is te onderbouwen (dat rekent hij namelijk zélf uit) maar erkent ook dat dit moeilijk is uit te leggen aan inwoners, want het zijn véél kosten voor weinig statushouders. Hij vraagt zich ook of je voor dezelfde prijs meer statushouders kunt plaatsen en noemt alternatieve bouwplannen, zoals Tiny Houses.

Motie afgeserveerd
VVD-Liberaal2000 heeft een motie in de broekzak. Participatie pur sang, ga met de dorpsbelangenverenigingen aan tafel zoals dit ook wordt gedaan met onder andere woningbouw. Fractievoorzitter Emiel de Weerd hanteert eenvoudigweg het coalitieakkoord met bestuurlijk kompas, de beloftes aan de burger en hoe deze in te vullen.

Voortvarend Voorst laat z’n buren van GB, D66 en SGP rechts van de ronde tafel liggen. De rekensom van fractievoorzitter Danny Roelofs komt erop neer, dat er dus zonder problemen een ton per statushouder, Oekraïner of vluchteling wordt uitgegeven. Dat bedrag maal het aantal op te vangen mensen en gemeente Voorst is failliet voordat er überhaupt iemand woont. Als alternatief noemt hij flexwoningen: 18 woningen voor hetzelfde geld.

De motie van VVD-Liberaal2000 wordt afgeserveerd binnen de gemeenteraad en dat is niet verrassend, want 13 van de 19 raadsleden hebben zich inmiddels ontpopt als keiharde projectontwikkelaars.

De moeite waard
Domineestraat 14-16 is een monumentaal pand en de moeite waard om te behouden. Het kan een goede investering zijn, maar de missie en opdracht is opvang, het liefst morgen. Dat is wat anders dan investeren en renderen van onroerend goed. De statushouders liggen bij wijze van spreken op de stoep van het gemeentehuis en dan is een realisatieperiode van drie jaren of langer géén oplossing.

Het bedrag ís niet uit te leggen aan de inwoners in het kader van opvang voor mensen, want er zijn téveel goede alternatieven die met hetzelfde geld méér woonruimte opleveren. Het zeer beperkte aanbod van leegstaande panden kan geen reden zijn om exorbitante bedragen uit te geven voor prestige projecten met bedroevend laag woonrendement.

Participatie = informatie
Kunnen de gemeenteraadsleden de inwoners informeren over het coalitieakkoord en de definities arceren waar het gaat over wanneer wel en wanneer niet de inwoners en/of ondernemers informeren? Met daaraan gekoppeld het antwoord op de vraag; wat zijn redenen om inwoners niet te informeren terwijl je wéét dat er onrust en ontevredenheid gaat ontstaan?

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat angst een slechte raadgever is, terwijl het brengen van slecht nieuws pijnlijk maar wel geruststellender werkt. En al schrijven wetten en regels het misschien niet voor, maar het coalitieakkoord draagt wel de titel ‘Samen beter’. Dorpsbelangenverenigingen en inwoners schrijven zich suf aan participatieplannen – mede geïnitieerd vanuit het gemeentehuis. Is participatie een zoethoudertje voor het plebs? Geef het volk brood en spelen?

De weg kwijt
Het smeult, het brandt, het rommelt en het brokkelt in het gemeentehuis. De organisaties vertonen flinke scheuren, er ontstaan grote onderlinge kloven. Paniekvoetbal, haantjesgedrag, (gekrenkte) ego’s, showtjes voor de bühne. De inwoners gebruiken dágelijks het bestuurlijk kompas maar juist hét bestuurlijk orgaan aan de H.W. Iordensweg raakt samen met volksvertegenwoordigers de weg meer en meer kwijt. Goede (gemeente)raad is duur, maar het wordt nu onbegrijpelijk en onbetaalbaar.

woensdag 8 november 2023

Deel dit bericht