HARD TEGEN HART

In kampen op Griekse eilanden zitten velen die oorlog en geweld zijn ontvlucht. Ze verkeren er in beroerde omstandigheden, zeker nu het coronavirus ook in deze overbevolkte kampen met een slechte hygiëne dreigt toe te slaan. In de kampen bevinden zich ook kinderen die alléén op de vlucht zijn geslagen of die hun ouders hebben verloren. Vluchtelingenorganisaties roepen het kabinet op 500 van deze kinderen in ons land op te vangen. Ruim 60 gemeenten, van Amsterdam en Leiden tot Aa en Hunze en Winterswijk, ondersteunen dit verzoek inmiddels en willen plaats bieden aan die kinderen. Ook veel kerken en andere groeperingen hebben zich achter het initiatief geschaard.

In Voorst werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl. via de motie ‘Alleen op de wereld’ van Arend Jansen (Lijst Arend) die was medeondertekend door Veronique Groothuis (CDA), Margret Suelmann (Fractie Suelmann) en Bert Visser (PvdA/GroenLinks), het college opgeroepen om vijf van deze vluchtelingenkinderen in de gemeente op te nemen.

Een initiatief dat na een wijziging (“vijf” werd op voorstel van CDA-wethouder Harjo Pinkster “een aantal”, omdat het college zich niet wilde vastleggen op een exact getal) steun kreeg van het hele college van B&W. Brede steun dus, en daarom was de hoop gewettigd dat het voorstel een meerderheid in de gemeenteraad zou verwerven. Immers niet alleen oppositiepartijen steunden het voorstel, maar ook twee van de drie coalitiepartijen. Tijdens de digitale vergadering van maandag 11 mei bleek dat dit helaas niet het geval was.

Hoewel de indieners en daarnaast Paul Jonkman (D66) en Bertine Grevinga (PvdA/GroenLinks) de motie steunden, was dat niet voldoende om de motie erdoorheen te krijgen.

Van een partij als VVD/Liberaal2000 mocht geen steun verwacht worden. Maar interessant was de vraag hoe Gemeente Belangen zich zou opstellen. Zou elk lid van GB in deze bovenlokale kwestie misschien de vrijheid krijgen haar of zijn eigen hart en geweten te volgen? Zouden ze misschien allemaal met hun hart stemmen, zoals lokale partijen elders bij hetzelfde voorstel gedaan hebben? Bij de stemming bleek dat alle GB-vertegenwoordigers stemden volgens de fractiediscipline: de gemeente Voorst stelt zich niet beschikbaar om alleengaande vluchtelingenkinderen op te vangen!

In de keuze tussen het hard spelen of je hart laten spreken, koos GB voor een keiharde opstelling. En dat is bijzonder teleurstellend.

Arend Jansen,

fractievoorzitter lijst Arend

woensdag 20 mei

Deel dit bericht