“Het heeft mij geen energie gekost, maar energie gegeven”

Gemeente Voorst- Het zijn veertien prachtige jaren geweest, maar de tijd van terugblikken laat nog even op zich wachten. “Er liggen nog wat pittige onderwerpen” aldus Jos Penninx en die verdienen uiteraard alle aandacht. Een juist moment om te stoppen? Wellicht is dat er wel nooit. Maar de beslissing om te gaan genieten van zijn pensioen, is weloverwogen en op het goede moment.

We treffen elkaar op het gemeentehuis aan de Hietweideweg in Twello. In deze tijden van veilige afstand, vooral telefonisch contact en online meetings, is dit een bijzonderheid. Maar om met zijn eigen woorden ‘aandacht voor elkaar’ te spreken, is een dialoog op gepaste afstand de aandacht die het vertrek van Jos Penninx verdient. Té vroeg voor een diepte-interview, want de ambtsketen zal nog tot augustus worden gedragen. Maar wel even de tijd voor onder meer de vraag; en wat nu?

Stoppen of doorgaan
De burgemeester van Voorst wist dat hij zijn volle termijn niet af ging maken. “In 2022 zijn er verkiezingen, je gaat dan niet weg want er is in die periode rust nodig. Dan is de vraag; stop je eerder of ga je tot in 2023 door? De keuze voor eerder stoppen ligt dan voor de hand” en die afweging werd mede gevormd na overleg met de commissaris van de Koning en uiteraard is ook het thuisfront mede bepalend in een dergelijke beslissing.

Stilte bij de aankondiging
Hoe weloverwogen ook het afscheid, voor velen kwam het toch onverwachts. Uiteraard waren een aantal mensen al eerder op de hoogte, maar hoe was de reactie van bijvoorbeeld de raad en medewerkers? “Het werd stil bij de raadsleden en vervolgens begon men te klappen en daarna was het weer stil, helemaal stil. Ook bij de medewerkers was het muisstil. Uiteindelijk heb ik gezegd; laten we maar aan het werk gaan.”

Goede gezondheid
Uiteindelijk is er alle begrip voor het besluit van de burgemeester. Zeker bij leeftijdsgenoten, want ook zij zullen nadenken over het eigen pensioen. Voor Jos Penninx is het vooral fijn dat hij het besluit zelf mag nemen om in goede gezondheid te vertrekken. “Ik ben gezegend geweest met alle energie die je hebt. Als om vijf uur in de ochtend de wekker afloopt, sta ik op. Als een vergadering uitloopt, ga ik door. Zijn er festiviteiten in de dorpen en is dat in de avond, dan ga ik. Het heeft me geen energie gekost, maar energie gegeven!”

De periode tot aan augustus
Op de vraag wat zijn plannen zijn voor de komende periode, volgt ‘een lesje didactiek van de meester’ en het zegt alles over een stukje essentiële visie. “Iedereen moet doen wat die moet doen. De Raad dient zich goed te laten informeren en neemt, wikkend en wegend, besluiten. Het college dient de zaken goed voor te bereiden en dat is de kern-rol van de burgemeester. Het gaat dus niet om mijn plannen, maar om de plannen die er zijn en heel zorgvuldig worden uitgewerkt.”

‘Zo had ik het ook gedaan’
In navolging van de plannen voegt Jos Penninx nog iets essentieels toe. “Ik behoor tot de stroming; de overheid moet door de mensen worden gezien als een orgaan dat wijze besluiten neemt. Dat, wanneer je terugkijkt, je kan zeggen; ja, zo had ik het ook gedaan! Dat is heel veel werk en dat wil ik volhouden tot aan het afronden van de veertien jaren.”

Plannen om te verhuizen?
Een Brabander uit Zaltbommel die neerstreek in inmiddels de groenste gemeente van Europa. Ligt daar nog een stille wens om ‘terug’ te gaan? “Wij wonen heel mooi en goed, we hebben hier ons netwerk en al hebben we nog veel contact met Brabant, we gaan niet verhuizen.” En zijn er al concrete plannen vanaf augustus? “De eerste periode ga ik geen klussen op me nemen en word ik ergens uitgenodigd, dan heeft de nieuwe burgemeester altijd voorrang.”

‘Het is goed vertoeven in de gemeente Voorst’
Als burgemeester én inwoner is Jos Penninx zeer tevreden over ‘zijn gemeente Voorst’. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken en er is ook heel veel om zelfs trots op te zijn. “Het is goed vertoeven in de gemeente Voorst” aldus de eerste burger en gezien de resultaten welke de dorpsenquêtes vorig jaar opleverden, wordt dat statement onderstreept. Daarbij zijn het met name de verenigingen en burgers die het samen moeten doen en daar zit volgens Jos Penninx ook de kracht. “De gemeente neemt de rol om te ondersteunen en besluiten te nemen” maar daar ligt dus niet de hoofdzaak.

‘We moeten het sámen doen’
Een goed leven in de gemeente Voorst, daar is iedereen bij gebaat en daar wordt hard aan gewerkt. De tevredenheid onder de inwoners is groot, al blijven er altijd wensen en gaat niet alles altijd van een leien dakje. “We moeten het sámen doen, regel het goed en doe het met elkaar.” Jos Penninx roemt de vormgeving en ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. De hagen, het groen, monumenten, de landschappen, hij noemt het top. “Wij kijken naar details en daar vind ik ook dat de gemeente een sterke rol speelt.”

De burgemeester als socioloog
Een samenleving maak je met elkaard daarin draag je samen verantwoording en zie je naar elkaar om. ‘Aandacht voor elkaar’ is een van de credo’s in de gemeente Voorst en niet zonder reden. “Het gaat in het leven om normen, niet om regels. Is het ‘je mag niet’ of ‘dit doe je niet’? Kijk naar oud & nieuw. Wanneer je het hele jaar goed kan met de overheden, dan escaleert het ook niet met de jaarwisseling. Medewerkers van ons worden geacht een goed gesprek te kunnen voeren. Mijn stelling daarbij is; als iemand goed luistert, krijg je respect. Wat doet de gemeente op een bepaald moment? Zijn we een hindermacht of werken we mee? Streef in de dorpen naar draagkracht.”

Een burgemeester geef je het laatste woord en dus … “Ik heb bekend gemaakt dat ik ga stoppen en streef ernaar om tot de laatste dag een goed burgemeester te zijn. Dan wordt mijn jaar heel goed!!”

woensdag 13 januari 2021

Deel dit bericht