Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Twello- Van 22 tot 27 november wordt er gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Stukje welvaart delen
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten van 22 - 27 november langs de deuren. “Kerk in Actie geeft op deze manier handen en voeten aan het delen van een stukje welvaart met onze naasten”, vertelt een collectecoördinator.

In de knel
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

woensdag 17 november 2021

Deel dit bericht