In memoriam – Jan Poelakker: 26 september 1934 † 13 januari 2018

Afgelopen zaterdag, 13 januari 2018, kreeg muziekvereniging Excelsior het trieste bericht dat oud muzikant en erevoorzitter, Jan Poelakker op 83-jarige leeftijd is overleden.

Jan startte zijn muzikale carrière bij Excelsior rond de Tweede Wereldoorlog. Muziek werd Jan met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Zijn vader, die bastuba speelde, was al heel wat jaren lid van deze Twellose muziekvereniging. De eerste beginselen van het bugelspel werden Jan bijgebracht door dirigent Savekoel. Toen deze tevreden was mocht Jan plaats nemen in het orkest. Een hele belevenis, waar volgens de verhalen iedere week wel weer iets bijzonders gebeurde.

Thuis moest er natuurlijk flink geoefend worden, want het niveau van het orkest ging omhoog. Jan wist met Excelsior in 1952 het hoogste muzikale niveau te behalen, de vaandelafdeling. Wat een feest! Anekdotes uit die tijd zullen de huidige muzikanten van Excelsior niet snel vergeten.

I.v.m. werk is het gezin Poelakker in 1960 verhuist naar Wijhe. De muziek kwam even op een laag pitje, maar bij terugkomst in Twello in 1971 werd het instrument weer opgepakt en speelde Jan er weer lustig op los.

Jan heeft bij Excelsior twee maal de functie van voorzitter mogen bekleden. Als zodanig heeft Jan heel veel jaren de donateurskaarten rondgebracht in Twello en omstreken. Vele kilometers werden er per fiets afgelegd om de donateurs gelden voor de vereniging op te halen.

Ruim 20 jaar heeft Excelsior ijstaarten verkocht rond de kerstperiode. Een groot aantal jaren werd deze actie gecoördineerd vanuit huize Poelakker. Heel wat ijstaarten zijn destijds door Jan uit de diepvries gehaald om verkocht te worden. Ook in het toneelgezelschap dat uit leden van Excelsior bestond heeft Jan jaren meegespeeld. Prachtige kluchten en toneelstukken werden op de planken gebracht na het concert in het Stationskoffiehuis in Twello.

Jan kreeg de muziek met de paplepel ingegoten, maar ook zijn zoons en enkele kleinkinderen hebben de weg naar Excelsior via (o)pa gevonden.

Bij zijn aftreden als voorzitter in 2000 heeft de vereniging als bijzondere blijk van waardering hem het ere voorzitterschap aangeboden.

Na het concours in 2013 werd het muziek maken voor Jan te zwaar. Adem tekort deed hem de muzikale das om. Met heel veel pijn in het hart heeft hij zijn vertrouwde bariton destijds ingeleverd. Dat Excelsior veel voor hem betekende staat vast.

In Jan verliezen wij een echte Excelsior muzikant en een zeer gewaardeerd ere voorzitter. Wij wensen mevrouw Poelakker, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit enorme verlies. Tijdens de uitvaart van afgelopen zaterdag heeft Excelsior muzikaal afscheid genomen door enkele nummers ten gehore brengen als laatst groet aan haar overleden muzikant/ere voorzitter Jan Poelakker.

Muziekvereniging Excelsior Twello

woensdag 24 januari

Deel dit bericht