Informatiebijeenkomsten maatregelen spoorwegovergangen informatief voor alle belanghebbenden

Gemeente Voorst- Gemeente Voorst en ProRail hielden afgelopen dinsdag 12 en woensdag 13 oktober informatiebijeenkomsten over de maatregelen op de spoorwegovergangen in Twello. Samen met ProRail werkt de gemeente aan een integraal plan voor een veilig en bereikbaar Twello. Onderdeel van dat plan zijn aanpassingen aan de overwegen Molenstraat, Stationsstraat, Domineestraat, Holthuizerstraat en Dernhorstlaan alsmede het realiseren van een spoortunnel (randweg Twello). Belanghebbenden en overige geïnteresseerden konden tijdens deze avonden worden geïnformeerd over de voorstellen en werden ook gevraagd om zelf ideeën aan te leveren. Door Jos Bosch

“Zijn de ondernemers betrokken bij de plannen? Is er gevraagd naar hun mening?” Een bezoekster stelt directe vragen aan een van de heren welke deze avond informatie geeft over de plannen, maar ook de gesprekken aangaat met de bezoekers. Een informatieve bijeenkomst waarbij gemeente Voorst en ProRail ook informatie hopen op te halen. Waar gemeente Voorst de laatste tijd vaker onder vuur ligt wegens een vermeend gebrek aan ‘burgerparticipatie’, bewijzen deze avonden in ieder geval het tegendeel. Zeker aangezien hieraan twee digitale informatiebijeenkomsten in de maand juni van dit jaar vooraf zijn gegaan, waarbij ook reacties zijn ontvangen. “Zodra de plannen zijn afgerond, zullen we daar de ondernemers zéker bij betrekken” is de reactie richting mevrouw. Vraagtekens in haar ogen, ‘plannen afgerond en dán pas praten?’ en het staat haaks op de intentie van de avond. Laten we het erop houden, dat het antwoord wat ongelukkig is geformuleerd.

‘Veiligheid voor de kinderen!’

Brasserie Restaurant Korderijnk was een uitermate geschikte locatie voor deze bijeenkomst. In diverse, ver uit elkaar gelegen hoeken van de zalen stonden de verschillende situaties opgesteld. Het gaf de bezoekers alle vrijheid om de gevisualiseerde toekomstige situaties te bekijken en vragen te stellen. Tevens werd hen gevraagd om ideeën/reacties achter te laten, hiervoor was een schrijftafel ingericht. Onder de aanwezigen onder meer Piet Oosting, directeur van het Veluws College aan de Veilingstraat. “Voor mij is maar één ding belangrijk; veiligheid voor de kinderen!” Hij geeft aan dat vanuit het perspectief van de school aandacht is voor de Domineestraat en het verkeer dat vanaf de Binnenweg de Iordensweg op komt. “Ik kan me de oplossing van de Stationsstraat voorstellen (alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers, red.) maar het heeft effect op al het andere. Je krijgt meer vrachtverkeer en auto’s op de Veilingstraat en daar is géén voet- of fietspad. Ik hoop dat daar over nagedacht wordt!”

Burgerparticipatie is er nu zeker wel

Gemeenteraadslid Ingrid Aarnink van Gemeentebelangen is blij met de opkomst op de beide avonden. Waar de inwoners van de gemeente Voorst de laatste periode vaker opmerken dat het slecht is gesteld met het betrekken van de inwoners bij plannen, is dat hier geheel anders. “De burgerparticipatie is er nu zeker wel” en ze begrijpt de verschillende meningen over de situaties. “Maar waar stopt het?” en ze doelt op de meewegende bezwaren. “Neem de randweg; in Terwolde zeggen sommige mensen dat die plannen door moeten gaan”, terwijl deze mensen ver van Twello wonen maar toch een mening hebben. “Iedereen kan vanavond een zegje doen en uitleg krijgen.”

Jelle Koopman is Beleidsadviseur Verkeer bij de gemeente Voorst. Hij is heel tevreden over de opkomst. “Dinsdagavond waren er tweemaal vijftig bezoekers en ook de eerste sessie van de woensdagavond is goed bezocht. Mensen zijn kritisch, er worden vragen gesteld en ja, er worden ook ideeën gedeeld en informatie opgehaald.” Ook merkt hij op het fijn te vinden dat er veel raadsleden aanwezig zijn, wat ook belangrijk is.

‘Het grootste probleem en bezwaar gemist’

“Ik ben ten eerste blij dat de gemeente Voorst uitvoering heeft gegeven aan de aangenomen motie, ingediend door VVD-Liberaal 2000 om deze informatie/inspraakavonden te organiseren. De uitnodiging dekt de lading echter niet.” We spreken gemeenteraadslid Emiel de Weerd van VVD-Liberaal 2000 die met enkele fractieleden en bezoekers in conclaaf is. “Er zijn vier situaties uitgewerkt, maar ik heb het grootste probleem en bezwaar gemist! De geplande ontsluiting van het industrieterrein de Nijverheid via de Molendwarsstraat, deze weg is ongeschikt.” De Nijverheidsstraat wordt richting de Molenstraat afgesloten aldus de plannen. De Molendwarsstraat wordt dan dé toegangsweg naar het gebied. “Het lijkt mij essentieel dat je dan de ‘gevolgen’ uitwerkt.”

Ook stelt Emiel de Weerd zich vragen bij het sluiten van de overgang op de Dernhorstlaan. “Er is geen nut en noodzaak om deze overgang te sluiten. Niemand zal er bezwaar tegen hebben om deze overgang te verbeteren door bijvoorbeeld verbreding”. Zijn conclusie: “De maatregelen bij alle overgangen zorgen voor meer ellende dan oplossingen door verplaatsing van verkeersstromen, grote beperkingen voor de ondernemers in het centrum en onveilige situaties.”

Vooruit kijken maar niet ver genoeg vooruit doen en heden verzaken

Jürgen Wolff van Wülfing en Cees Booster van CDA Voorst zien vooral overwegend verontruste blikken als ook verontwaardiging waar dit heen leidt. Immers: spoorwegovergangen sluiten of beperken leidt tot drukte elders. “En men gaat echt niet massaal de tunnel onder het spoor opzoeken. Die ligt dan eigen te ver weg in ’t Hartelaer. ‘Dat kan toch niet?’ was een veelgehoorde reactie” aldus raadslid Jürgen Wolff van Wülfing. “Het probleem is dat we vooruit willen kijken maar dat niet ver genoeg vooruit doen, terwijl we het heden verzaken. Dus pak de Molenstraat en Iordensweg aan, dat staat per slot van rekening in het coalitieakkoord!”

Wat hem betreft kan ‘out of the box denkend’ de tunnel ook nog wel voorbij het landgoed en refereert aan verdere woningbouw voor Twello west. Hij hekelt het bouwen op ieder stukje groen in de kern. “Inbreiding wordt dit ordinaire volbouwen genoemd. Met een nieuw gebied hebben we alle ruimte voor ontwikkeling van een serieuze uitbreiding met betaalbare woningen.”

‘Het kan anders, Twello verbindt’ is de titel van de opvouwbare informatiekaart. Dát het anders kan of zelfs zal moeten, blijkt uit de vele commentaren. Het is de vraag of ProRail en gemeente Voorst voldoende verbindingen aangaan n.a.v. de reacties en ideeën en of dit zal leiden tot andere plannen.

Wie meer wil weten kan terecht op www.voorst.nl/westelijke-randweg-twello.

woensdag 20 oktober 2021

Deel dit bericht