Interactieve en vruchtbare bijeenkomst ‘Dorpenplatform’

Gemeente Voorst- Het heeft langere tijd geduurd, maar nu mensen weer bij elkaar kunnen komen, kon er ook een fysiek Dorpenplatform worden georganiseerd. Dé bijeenkomst voor uitwisseling tussen iedereen die zich inzet voor de leefbaarheid in de dorpen, waaronder de besturen van dorpsbelangenverenigingen en/of hun dorpscontactpersonen. Door Jos Bosch

De leefbaarheid in de 12 dorpskernen staat hoog op de agenda van de gemeente Voorst, maar ook binnen de dorpen is er veel aandacht voor thema’s als woningbouw, energietransitie en bijvoorbeeld (toenemende) eenzaamheid van inwoners. Al zijn er gemene delers, ieder dorp is anders. Daarom is het goed dat er dorpsbelangenverenigingen zijn, dorpscontactpersonen maar ook vele andere vrijwilligers die samen een goed beeld kunnen vormen van de dorpen en hun inwoners. Daarnaast zijn de belangenverenigingen vaak het doorvoerkanaal voor informatie en communicatie naar andere partijen.

De bijeenkomst die werd gehouden in Hof van Bussloo, stond onder leiding van Kim Arntzen (Cultuurcoach en Consulent Vrijwilligerscentrale) en Chris Frencken (Coördinator maatschappelijke initiatieven) en werd geopend door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. Het was voor de burgemeester een eerste kennismaking met de belangenverenigingen welke de komende periode nog een vervolg gaat krijgen, wanneer zij de dorpen gaat bezoeken. Chris Frencken is als coördinator een belangrijke schakel tussen de belangenverenigingen, dorpscontactpersonen en de gemeente terwijl Kim Arntzen de lijntjes uit kan zetten richting vrijwilligers.

De organisatie binnen belangenverenigingen
Dit was wel het centrale thema waarover de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen. Hoe heb je contact met de inwoners, hoe verloopt de samenwerking met vrijwilligers c.q. de achterban en hoe heeft de vereniging zelf de zaken georganiseerd. Ook werd er gesproken over de samenwerking met de dorpscontactpersonen, die feitelijk in dienst zijn van de dorpsbelangenverenigingen. Overigens beschikken niet alle dorpskernen over een dorpscontactpersoon, terwijl dit financieel wel kan worden gefaciliteerd. Twello is daarop dan weer een uitzondering, want dit dorp is té omvangrijk en zou op een andere wijze georganiseerd moeten worden.

Diversiteit aan werkzaamheden
Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers en zo ook op de dorpsbelangenverenigingen. De vraag is dan of de belangenverenigingen gehoor kunnen geven aan al die vragen? Woningbouw (woonbehoefte/nieuwbouw), verkeersveiligheid (infrastructuur/snelheid/veiligheid), algemene overlast (van hondenpoep tot jeugd), facilitairen van gebouwen (dorpshuizen, kerken, overig) tot zelfs de toekomst van de energievoorzieningen. Ook eenzaamheid begint een toenemende bepalende factor te worden in de samenleving. Wat niet vergeten moet worden is, dat de besturen van de dorpsbelangenverenigingen uit vrijwilligers bestaan terwijl de aanpak van issues vakkundig dient plaats te vinden.

Zichtbaarheid
Zijn de dorpsbelangenverenigingen wel voldoende zichtbaar c.q. bekend bij de inwoners? Weet iedereen de weg te vinden naar de belangenvereniging en weet ook iedereen wat de belangenvereniging kan betekenen voor de mensen en het dorp? Hoe maakt een belangenvereniging zich zichtbaar? De verenigingen hebben leden, maar hoe worden die benaderd? En hoe worden potentiële leden benaderd? Wordt er gecommuniceerd met de inwoners en zo ja, hoe vindt dat plaats? Hoe gaat men om met ‘nieuwkomers’, mensen die voor het eerst komen wonen in het dorp. Gesproken wordt er over welkomstgeschenken en dorpsgidsen, waarbij het vooral mensenwerk blijft. Zorg dat je de buurman en/of buurvrouw kent, door elkaar te zien en te spreken.

Energie initiatieven
Veel dorpen hebben zich georganiseerd, hebben verenigingen opgericht of anderszins krachten gebundeld om antwoord te geven op de energievraagstukken van de toekomst. Gastspreker Erwin Pannekoek was uitgenodigd om een update te verzorgen m.b.t. de ontwikkelingen. Het blijkt dat er vele kleinschalige initiatieven zijn en dat meerdere dorpen zich hebben aangesloten om samen te werken. Punt van zorg is onder meer nog het netwerk, waardoor initiatieven nog niet kunnen worden doorgezet. Oplossingen daarvoor zullen er komen, daarvan is de gastspreker overtuigd. Na zijn uitleg doet hij dan ook de oproep aan álle dorpen om zich aan te sluiten.

Het gaat goed met de dorpskernen, dat kan zonder meer worden geconcludeerd. Daarbij wordt uitgekeken naar alle activiteiten welke dit jaar sinds lange tijd weer doorgang hebben. Dorpsfeesten, sportieve evenementen of bijvoorbeeld concerten. Het mag en kan allemaal weer en het is hard nodig om daarmee de onderlinge banden binnen de dorpen weer te versterken. Vanuit de inwoners is daar ook sterk behoefte aan. Dorpenplatform was daarvoor een goed voorbeeld. ‘Het is goed om iedereen weer live te zien en te spreken’ is een veel gehoorde opmerking. Dat zal voor de inwoners van de dorpen niet anders zijn.

woensdag 4 mei 2022

Deel dit bericht