Jonge steenuiltjes geringd in Nijbroek

Nijbroek- Sinds 2017 is de Werkgroep Steenuilen Nijbroek actief in het gebied ten noorden van de Vaassenseweg (tot en met Welsum). in het 1e jaar van oprichting in het voorjaar is er geïnventariseerd waar de steenuiltjes actief waren en is er overal in het gebied ’s avonds geluisterd naar de roep van de steenuil. Waar we ze hoorden zijn uilenkasten opgehangen in overleg met de eigenaren van de tuin of weiland. Vanaf 2018 is de kastencontrole gestart. Het 1e controlejaar 2018 was teleurstellend voor de werkgroep. Geen enkel broedsel gevonden. Vanaf 2019 weten de uiltjes gelukkig de kasten wel te vinden. Op dit moment zijn er al 24 kasten in het gebied gecontroleerd door een groep vrijwilligers.

​23 Eitjes

Bij de controle in mei 2021 waren er 7 kasten bewoond. Eén uilenpaartje besloot dat de boom naast de kast toch mooier was…, dus in totaal 8 uilenpaartjes met 2, 3 of 4 eitjes. Dat stemde hoopvol, maar het was een voorjaar met grote temperatuurverschillen. Na een warme periode was het lang (te) koud voor de tijd van het jaar. De werkgroep was bang dat door het koude weer de broedsels het niet zouden redden en inderdaad bleek dat meermaals het geval. Slechts 3 broedsels zijn succesvol geweest, maar wel met 3 jonge steenuiltjes elk.

Geringd

De 9 jonge steenuiltjes zijn allemaal geringd en misschien komen we ze in een volgend jaar nog eens tegen. Ook heeft Geert, de vogelringer, nog 4 volwassen uiltjes geringd, die in de kast zaten. Door het noteren van de ringnummers zijn we al eens een bekend uiltje tegengekomen in ons gebied.

Onderzoek

De ringnummers en de gegevens van de jonge uiltjes als vleugellengte, gewicht e.d. geven we door aan Sovon Vogelonderzoek Nederland, zodat we het onderzoek naar de steenuil vooruit helpen. Want de steenuil heeft het nog steeds moeilijk; de begroeiing in het buitengebied is niet zo divers als vroeger, waardoor er ook minder muizen leven die, naast o.a. insecten, regenwormen, amfibieën, het hoofdvoedsel vormen van de steenuiltjes. Als je meer info wilt over de steenuilen kun je op de website van Stone (=Steenuilenoverleg Nederland) terecht: www.steenuil.nl

Meewerken in de regio Nijbroek?

Misschien heb je een uilenkast hangen. Het zou fijn zijn als deze kast bij de uilenwerkgroep bekend wordt. Dan kunnen we hem meenemen in de uilentelling en blijven monitoren.

Mail dan s.v.p. aan Arnold Jonker, coördinator van de Werkgroep Steenuilen Nijbroek: arnold_jonker@hotmail.com

woensdag 28 juli 2021

Deel dit bericht