Jubilarissen EHBO Twello-Duistervoorde

Twello- EHBO Twello-Duistervoorde kent veel trouwe leden en ook dit jaar zijn zij weer gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering. De jubilarissen waren Alie Veeneman met 10 jaar, Dick Klein Oonk met 15 jaar, Ben Dijkstra, Jaap van Essen en Toon Harmelink maar liefst 25 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bestuur

Tevens werd er afscheid genomen van drie bestuursleden die de afgelopen jaar met heel veel inzet hun bestuurstaken hebben ingevuld. Louis André als penningmeester, Richard Broekhof als coördinator/verbandmeester en Doriene van der Liende als secretaris. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie voor de vereniging hebben verzet.

Inzet vrijwilligers

De vrijwilligers van EHBO Twello-Duistervoorde worden ingezet bij diverse evenementen in de Gemeente Voorst. Zij kunnen eerste hulp verlenen aan jong en oud. Ook kunnen zij reanimeren en weten ze hoe een AED werkt. Zij zijn gediplomeerd via het Oranje Kruis en moeten jaarlijks hun competenties trainen om het diploma geldig te laten blijven.

Eerste hulp

Wilt u ook eerste hulp kunnen verlenen in uw eigen omgeving of als het ergens nodig is? EHBO Twello-Duistervoorde leidt u graag op via de beginnerscursus. Ook verzorgen wij reanimatie/AED cursussen en kinder of ouderen EHBO. Voor meer informatie kijkt u op de website. U kunt op de website ook het contactformulier invullen dan wordt er contact met u opgenomen of mail direct naar ehbotwellosecretariaat@gmail.com.

Nieuwe leden

De vereniging bestaat al vele jaren om een goede reden. Graag wil zij zich in blijven zetten en eerste hulp blijven verlenen. Daartoe hebben wij nieuwe leden nodig. EHBO leren, dat kan voor iedereen vanaf 16 jaar. Geef je op via: ehbotwellosecretariaat@gmail.com of check de website voor meer informatie.

woensdag 5 juni

Deel dit bericht