Jumbo Twello spekt de kas van Samenloop voor Hoop Twello

Twello- Tijdens een lach en een geintje overhandigde Martin Binnendijk, eigenaar van Jumbo Twello, op woensdag 9 mei een cheque met een waarde van € 156,42 aan Petra Rabelink, initiatiefneemster van de SamenLoop voor Hoop in Twello.

Dit bedrag kwam voort uit de ‘Spek de Kas’-actie waarvoor Jumbo Binnendijk Twello een totaalbedrag van € 5.000,- beschikbaar stelde aan alle deelnemers.

Tijdens deze ‘Spek de Kas’ -actie ontvingen klanten in de winkel van Jumbo Twello voor elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt. Dit waardepunt kon in de winkel gedoneerd worden aan een vereniging of school, naar de keuze van de klant.

Van de 39 deelnemende verenigingen en scholen eindigde het evenement SamenLoop voor Hoop Twello op de negende plaats! Uiteraard een prachtige plek!! Wij willen iedereen, die het waardepunt heeft geschonken aan de SamenLoop voor Hoop Twello, heel hartelijk bedanken! Uiteraard zijn wij ook Jumbo Twello dankbaar, dat wij in de gelegenheid werden gesteld aan deze actie mee te mogen doen. Dit bedrag Spekt onze Kas, op weg naar de Samenloop van 7 en 8 juli.

woensdag 16 mei

Deel dit bericht